Registrer deg som katolikk

For at Den katolske kirke skal få offentlige tilskudd for medlemmene, må katolikker i Norge være registrert med fullt 11-sifret fødselsnummer (fødselsdato + personnummer). Dette gjelder også deg som er midlertidig bosatt utenlands, og deg som er norsk statsborger bosatt utenlands (du utløser statstilskudd selv om du ikke er bostedsregistrert i Norge). Du kan registrere deg via et skjema på nett..

Ferdig rehabilitering: kirkerommet 03.12.2021, menighetssalen 01.09.2022, klokketårn innvendig 17.11.2022

Siden vi overtok kirkebygningen etter metodistene i 2009 har det blitt utført mange større oppussings- og rehabiliterings-arbeider innvendig og utvendig. Den 3.desember 2021 ble innvendige oppussing av kirkerom og våpenhus ferdig. Kirkerommet hadde da vært stengt for bruk siden 23.august. 

Kostnadene ble nærmere én million lavere enn de budsjetterte 3,75 Mill inkl.mva.   Murer og maler fant fram til enklere metoder for å fjerne gammel puss og maling, det ble enklere løsninger for gulv/underlagsarbeide, og det ble droppet å skifte isolasjon i flate himlinger på sidene i kirkerommet. ELektrisk arbeid med belysning og oppvarming økte noe i omfang.

1.september 2022 var utbedring av gulv og vegger i menighetssalen ferdig, etter vannlekkasje i juli 2021. Menighetssalen var utilgjengelig i over ett år, tørking tok lang tid . Skaden ble dekket av forsikring (KNIF).

Innvendig oppussing av klokketårnet, med nytt etasjeskille og trapp, ble utført høsten 2022. Byggmesterfirma Torolf Stenersen AS var hovedentreprenør, underenterprenører trappesnekker Espen Berg, murerfirma Tveiten&Riis, malerfirma Bjørvik&Haugen og Komplett Elektro.  Kostnad ca kr 750.000.

I juni 2023 er det gjort utvendig vedlikehold av vegger/fasader, med vask, reparasjoner og maling. Det er 10 år siden den utvendige rehabiliteringen og regelmessig vedlikehold forebygger forvitring.

Om noen år vil det bli behov for å gjøre noe med skiftertaket: bytte undertak og lekter, og fornye /skifte ut en del skiferplater.  Ved den ytre rehabiliteringen i 2013 siden ble det vurdert å kunne utsettes. 

Vårt arbeid med kirkebygningen har tidligere blitt satt pris på.  Foreningen Gamle Sandefjord – med formål å arbeide for bevaring av det gamle by-og bygningsmiljøet i Sandefjord – tildelte oss Bevaringsprisen for 2013 for den ytre rehabiliteringen. Se omtale under www.katolsk.no og oppslag i Sandefjord Blad.

Siden 2013 har det blitt  lagt helt ny drenering og vann/avløp utvendig og innvendig, kjelleretasjen er fullt rehabilitert med menighetssal, kjøkken, toaletter og undervisnings/møterom.  Det er gjort brannsikringstiltak, herunder brannvarsling direkte til brannvesenet.  Det er satt opp ny mur mot nabo i øst, og ny granittmur med smijernsgjerde mot gaten.

Arbeidene hittil har kostet ca 8,2 mill. Vi har i to omganger fått bidrag fra Bonifatiuswerk i Tyskland, tilsammen 1,2 mill.  Oslo Katolske Bispedømme har dekket ca 2,7 mill for innvendig rehabilitering. Resten har menigheten dekket med kollekt, gaver og årlige kirkebidrag (skattemidler fra staten som fordeles via bispedømmet). I 2013 ble noe finansiert med banklån, som pr mai 2020 var nedbetalt.

Alle økonomiske bidrag er svært velkomne, uansett størrelse. Også små beløp monner!   Bidrag kan sendes direkte til vår konto 1503.10.05369, eller gjennom ordningen for gaver til kirken med skattefradrag, som administreres av Oslo Katolske Bispedømme (OKB).

Penger kan også overføres med ett av følgende Vipps-nummer:

  • 11567 (uten skattefradrag)
  • 607906 (med skattefradrag, via Oslo Katolske Bispedømme, opplysning om betalingen knyttes da til ditt navn og fødselsnummer og deles med skattemyndighetene)