Kirkerommet stengt for oppussing 23.august – 3.desember – messer feires i menighetslokalet

I uke 34-48 (23.august – 3.desember) er hele kirkerommet stengt for bruk. Alle vegger, tak og gulv blir pusset opp, alt elektrisk fornyes. I denne perioden brukes menighetslokalet i kjelleren til feiring av messer. Se oppslag om messetider her nedenfor, eller under katolsk.no på
Messetider for Johannes Døperens menighet — Den katolske kirke

P.Claes kan også kontaktes pr tlf/SMS (479 02 739).

Bruk av Vipps for kollekt

Vårt vipps-nummer er #11567 (St.Johannes Døperens menighet).
Nummeret står også på innsiden av døren i kirken.
Vil du gi gave og få skattefradrag? Bruk da Vipps-nummer #607906 istedenfor. Betalingen går da via Oslo Katolske Bispedømme, og skattemyndighetene får melding slik at du kan få godkjent skattefradrag.

Registrer deg som katolikk

For at Den katolske kirke skal få offentlige tilskudd for medlemmene, må katolikker i Norge være registrert med fullt 11-sifret fødselsnummer (fødselsdato + personnummer). Dette gjelder også deg som er midlertidig bosatt utenlands, og deg som er norsk statsborger bosatt utenlands (du utløser statstilskudd selv om du ikke er bostedsregistrert i Norge). Du kan registrere deg via et skjema på nett..

Status for rehabilitering av kirkebygningen – økonomiske bidrag mottas med takk!

Siden vi overtok kirkebygningen etter metodistene i 2009 har vi holdt på med oppussings- og restaurerings-arbeider innvendig og utvendig. Den største jobben som gjenstår pr august 2021 er indre oppussing av kirkerommet.

Vårt arbeid med kirkebygningen har blitt satt pris på   –   Foreningen Gamle Sandefjord – med formål å arbeide for bevaring av det gamle by-og bygningsmiljøet i Sandefjord – tildelte oss Bevaringsprisen for 2013 for den ytre rehabiliteringen som vi fikk utført april-juli det året. Se omtale under www.katolsk.no og oppslag i Sandefjord Blad.

Siden november 2013 har rehabiliteringen fortsatt:

  • helt ny drenering og vann/avløp utvendig og innvendig
  • full rehabilitering av kjelleretasjen med menighetssal, kjøkken, toaletter og undervisnings/møterom, bl.a. for å bli kvitt fuktproblem: nye gulv med isolasjon, varmekabler og fliser, alle vegger pusset/malt, ny ventilasjon og nytt elektrisk anlegg
  • brannsikringstiltak, herunder brannvarsling direkte til brannvesenet
  • P-plass/bakgård på vestsiden asfaltert, på østsiden ny mur mot nabotomt, grusgang rundt gressplen og ny sokkelmur i granitt med smijernsgjerde ut mot gaten
  • polsk gruppe har gitt nytt tabernakel og pusset opp veggene inne i alterrommet

Arbeidene hittil har kostet ca 4 mill. Vi fikk kr 600.000 fra Bonifatiuswerk i Tyskland, har brukt midler fra kirkebidrag og fra bispedømmet, dessuten tatt opp banklån på ca 1,5 mill. Pr mai 2020 er alt dette nedbetalt.

Den største jobben som gjenstår pr august 2021 er indre oppussing av kirkerommet,  inklusive fornyelse av alt elektrisk. I samråd med eiendomsavdelingen i bispedømmet (OKB) er det fastlagt hvilke krav som må stilles for å få utført dette på en håndverksmessig forsvarlig måte. Det er avtalt med hovedentreprenør, Tveiten & Riis, å gjennomføre dette i perioden 23.august til 3.desember 2021, med flere underentreprenører. Dette er basert på et tilbud med prisoverslag på totalt nærmere kr 4 millioner.

Vi har søkt og fått innvilget et tilskudd fra Bonifatiuswerk i Tyskland, på EUR 60.000 (ca kr 600.000). Menigheten selv dekker kr 2,5.millioner, delvis gjennom låneopptak.  Oslo Katolske Bispedømme vil dekke det overskytende.

Alle økonomiske bidrag er svært velkomne, uansett størrelse, slik at behovet for å ta opp lån blir så lite som mulig.  Også små beløp monner!   Bidrag kan dere direkte til vår konto 1503.10.05369, eller gjennom ordningen for gaver til kirken med skattefradrag, som administreres av Oslo Katolske Bispedømme (OKB).

Penger kan også overføres med ett av følgende Vipps-nummer:

  • 11567 (uten skattefradrag)
  • 607906 (med skattefradrag, via Oslo Katolske Bispedømme, opplysning om betalingen knyttes da til ditt navn og fødselsnummer og deles med skattemyndighetene)