Registrer deg som katolikk

For at Den katolske kirke skal få offentlige tilskudd for medlemmene, må katolikker i Norge være registrert med fullt 11-sifret fødselsnummer (fødselsdato + personnummer). Dette gjelder også deg som er midlertidig bosatt utenlands, og deg som er norsk statsborger bosatt utenlands (du utløser statstilskudd selv om du ikke er bostedsregistrert i Norge). Du kan registrere deg via et skjema på nett..

Status for rehabilitering av kirkebygningen – fortsatt behov for økonomiske bidrag

Siden vi overtok kirkebygningen etter metodistene i 2009 har vi holdt på med oppussings- og restaurerings-arbeider innvendig og utvendig. Den største jobben som gjenstår pr juni 2020 er indre oppussing av kirkerommet.

Vårt arbeid med kirkebygningen har blitt satt pris på   –   Foreningen Gamle Sandefjord – med formål å arbeide for bevaring av det gamle by-og bygningsmiljøet i Sandefjord – tildelte oss Bevaringsprisen for 2013 for den ytre rehabiliteringen som vi fikk utført april-juli det året. Se omtale under www.katolsk.no og oppslag i Sandefjord Blad.

Siden november 2013 har rehabiliteringen fortsatt:

  • helt ny drenering og vann/avløp utvendig og innvendig
  • full rehabilitering av kjelleretasjen med menighetssal, kjøkken, toaletter og undervisnings/møterom, bl.a. for å bli kvitt fuktproblem: nye gulv med isolasjon, varmekabler og fliser, alle vegger pusset/malt, ny ventilasjon og nytt elektrisk anlegg
  • brannsikringstiltak, herunder brannvarsling direkte til brannvesenet
  • P-plass/bakgård på vestsiden asfaltert, på østsiden ny mur mot nabotomt, grusgang rundt gressplen og ny sokkelmur i granitt med smijernsgjerde ut mot gaten
  • polsk gruppe har gitt nytt tabernakel og pusset opp veggene inne i alterrommet

Vi har fortsatt stort behov for økonomiske bidrag.

Arbeidene hittil har kostet ca 4 mill. Vi fikk kr 600.000 fra Bonifatiuswerk i Tyskland, har brukt midler fra kirkebidrag og fra bispedømmet, dessuten tatt opp banklån på ca 1,5 mill. Pr mai 2020 er alt dette nedbetalt.

Den største jobben som gjenstår pr juni 2020 er indre oppussing av kirkerommet,  inklusive fornyelse av alt elektrisk. I samråd med eiendomsavdelingen i bispedømmet (OKB) har vi kommet fram til hvilke krav som må stilles for å få utført dette på en håndverksmessig forsvarlig måte. Vi har fått et tilbud fra entreprenør på gjennomføring på nærmere kr 4 millioner.

Menighetsrådet besluttet i desember 2018 å søke støtte fra Bonifatiuswerk i Tyskland, i samråd med Oslo Katolske Bispedømme.  I desember 2019 fikk vi innvilget 35.000 Euro, dvs ca 375.000 NOK. Pga koronasituasjonen har det pr 2020 ikke blitt gjort noen videre i saken.  Tidligste tidspunkt for å få avklart hele finansieringen, i samråd med Oslo Katolske Bispedømme, og å ta endelig beslutning om gjennomføring blir andre halvår 2020.  Selve gjennomføringen av oppussingen vil da bli tidligst i perioden juni – oktober 2021.  Vi har fått en muntlig bekreftet av entreprenør at tilbudet fra 2018 fortsatt står ved lag, med forbehold om normal prisindeks-justering.

Alle økonomiske bidrag er svært velkomne, uansett størrelse.  Også små beløp monner!   Bidrag kan dere direkte til vår konto 1503.10.05369, eller gjennom ordningen for gaver til kirken med skattefradrag, som administreres av Oslo Katolske Bispedømme (OKB).

Penger kan også overføres med ett av følgende Vipps-nummer:

  • 11567 (uten skattefradrag)
  • 607906 (med skattefradrag, via Oslo Katolske Bispedømme, opplysning om betalingen knyttes da til ditt navn og fødselsnummer og deles med skattemyndighetene)