Messe 30. august 2020

Det er bare én messe førstkommende helg.

Den 30. august kl 11.30 (søndag – norsk )

Sognepresten er da bortreist, men vi får vikar, p Oddvar Moi, som har vikariert flere ganger tidligere.

Ingen lørdagsmesse, ingen polsk messe.

Det går av å registrere seg på nettsiden (https://billett.katolsk.no/), eller med messe+navn+ditt telefonnummer+antall på SMS eller tlf til sognepresten 47902739 (jeg skriver det så inn for dere).
Eller det går sikkert bra å håpe at det er plass og skrive inn i boken bak i kirken.

==

FØRSTE SØNDAG I SEPTEMBER (6. sept.): Jeg ønsker at alle som vil konfirmeres, og alle som skal begynne på 1. kommunions-undervisning, kommer til 11.30 (Barnemesse).
Etter messen 6. september har jeg en kort orientering og konfirmasjonen i kirken. Utfylling av registrering (husk dåpskirke og dåpsdato).

Så går jeg ned til familiene med første kommunionsbarn, og for registrering, forklaring, og kort undervisning og en liten lekse. For påmeldingens skyld: Husk dåpskirke, og dåpsdato.

Menighetens VIPPS-nummer er 11567.

Messer på norsk og polsk 22.-23. august i Sandefjord

Den 22. august kl 18.00 (lørdag)
Den 23. august kl 11.30 (søndag – norsk )
Den 23. august kl 13.00 (søndag – polsk)

Registrering* enten på nettsiden (https://billett.katolsk.no/), eller med messe+navn+ditt telefonnummer+antall på SMS eller tlf til sognepresten 47902739, eller med å håpe at det er plass og skrive inn i boken bak i kirken. billett.katolsk.no

Menighetens VIPPS-nummer er 11567.

*) Navneliste over tilstedeværende for evt smittesporing.

MESSER 15.-16. AUGUST

Den 15. august kl 18.00 (lørdag – Maria opptagelse i himmelen)
Den 16. august kl 11.30 (søndag – norsk – Maria opptagelse i himmelen)
Den 16. august kl 13.00 (søndag – polsk – med deler på norsk – Maria opptagelse i himmelen)
Registrering enten på nettsiden (https://billett.katolsk.no/), eller med messe+navn+ditt telefonnummer+antall på SMS eller tlf til sognepresten 47902739, eller med å håpe at det er plass og skrive inn i boken bak i kirken.
billett.katolsk.no

MESSER 8.-9. AUGUST

Her er messene denne helgen:
Den 8. august kl 18.00 (lørdag – søndagens messe)
Den 9. august kl 11.30 (søndag – norsk)
Den 9. august kl 13.00 (søndag – polsk – med deler på norsk)
Den 9. august kl 18.00 (søndag – engelsk med noe tagalog eller cebuano)

Registrering enten på nettsiden (https://billett.katolsk.no/), eller med messe+navn+ditt telefonnummer+antall på SMS eller tlf til sognepresten 47902739, eller med å håpe at det er plass og skrive inn i boken bak i kirken.