Messer 31.oktober-2. november 2020

Messer 31.oktober-2. november 2020


LØRDAG (ALLE HELGENER)

Den 31. oktober kl 18.00 (lørdag – norsk )

(Sakramentsandakt: 1.november etter 18.00-messen. Hele natten kan man være i kirken og be.)

SØNDAG (ALLE HELGENER)
Den 1. november kl 10.00 (søndag – engelsk fr.Godwin Adahada)
Den 1. november kl 11.30 (søndag –norsk )
Den 1. november kl 13.00 (søndag – polsk)

MANDAG (ALLE SJELER)
Den 2. november kl 18.00 (mandag – norsk )

På grunn av koronavirus ber vi for våre navngitte avdøde i forbindelse med hver av disse fem messene – det er derfor dlett ikke nødvendig å ha alt konsentrert om Allesjelersdag (mandag).

Skriv navneliste over avdøde med tydelig skrift, og ta med listen til presten. Til den messen dere skal gå på.

Det går an å registrere seg på nettsiden (https://billett.katolsk.no/). Eller man kan melde med messe+navn+ditt telefonnummer+antall på SMS eller tlf til sognepresten 47902739 (jeg skriver det så inn for dere). Eller det går KANSKJE bra å håpe at det er plass og skrive inn i boken bak i kirken. Jeg ANBEFALER at alle særlig for messene kl 11.30 og 13.00 melder seg på nettsiden eller pr sms.


Menighetens VIPPS-nummer er 11567.

Messer 24.-25. oktober

Messer 24.-25. oktober 2020

(Andakt: 17. oktober kl 17.00 Sakamentsandakt på polsk)

Den 24. oktober kl 18.00 (lørdag – norsk )
Den 25. oktober kl 10.00 (søndag – litauisk )
Den 25. oktober kl 11.30 (søndag –norsk )
Den 25. oktober kl 13.00 (søndag – polsk)

Det går an å registrere seg på nettsiden (https://billett.katolsk.no/).
Eller man kan melde med messe+navn+ditt telefonnummer+antall på SMS eller tlf til sognepresten 47902739 (jeg skriver det så inn for dere). Eller det går KANSKJE bra å håpe at det er plass og skrive inn i boken bak i kirken. Jeg ANBEFALER at alle særlig for messene kl 11.30 og 13.00 melder seg på nettsiden eller pr sms.

Menighetens VIPPS-nummer er 11567.

Messer 17.-18. oktober 2020

Messer 17.-18. oktober (og førstekommunikanter)

(Messe 17. oktober kl 12.00 – tre ungdommer blir konfirmert)
(Andakt: 17. oktober kl 17.00 Sakamentsandakt på polsk)

Den 17. oktober kl 18.00 (lørdag – norsk )
Den 18. oktober kl 10.00 (søndag – vietnamesisk )
Den 18. oktober kl 11.30 (søndag –norsk )* Førstekommunionsundervisning – kom 11.30 – undervisningen er rett etterpå
Den 18. oktober kl 13.00 (søndag – polsk)

Det går an å registrere seg på nettsiden (https://billett.katolsk.no/).

Eller man kan melde med messe+navn+ditt telefonnummer+antall på SMS eller tlf til sognepresten 47902739 (jeg skriver det så inn for dere). Eller det går KANSKJE bra å håpe at det er plass og skrive inn i boken bak i kirken. Men sikkert er det slett ikke: Nå er det i Oslo-området strengere antallsrestriksjoner igjen så kan det lett skje at det kommer noen derfra. Det er derfor en stor fordel om våre lokale katolikker er flinke til å melde seg på på forhånd. De i Oslo-området kan jo ønske seg en fristende søndagstur, og erobre plassene foran desen for sandefjordingene…. Jeg ANBEFALER at man særlig for messene kl 11.30 og 13.00 melder seg på nettsiden eller pr sms.
Menighetens VIPPS-nummer er 11567.

Messer Sandefjord 10. og 11. oktober 2020

Messer 10.-11. oktober (og konfirmanter)

(Andakt: 10. oktober kl 17.00 Sakramentsandakt på polsk)

Den 10. oktober kl 18.00 (lørdag – norsk )
Den 11. oktober kl 10.00 (søndag – engelsk m/ tagalog )
Den 11. oktober kl 11.30 (søndag –norsk )
* KONFIRMANTER – kom 11.30 – undervisningen er rett etterpå
Den 11. oktober kl 13.00 (søndag – polsk)

Det går an å registrere seg på nettsiden (https://billett.katolsk.no/).
Eller man kan melde med messe+navn+ditt telefonnummer+antall på SMS eller tlf til sognepresten 47902739 (jeg skriver det så inn for dere).

Eller det går KANSKJE bra å håpe at det er plass og skrive inn i boken bak i kirken. Men sikkert er det slett ikke: Nå er det i Oslo-området strengere antallsrestriksjoner igjen så kan det lett skje at det kommer noen derfra. Det er derfor en stor fordel om våre lokale katolikker er flinke til å melde seg på på forhånd. Jeg ANBEFALER at man særlig for messene kl 11.30 og 13.00 melder seg på nettsiden eller pr sms.

Menighetens VIPPS-nummer er 11567.