Kirkerommet stengt for oppussing 23.august – 3.desember – messer feires i menighetslokalet

I uke 34-48 (23.august – 3.desember) er hele kirkerommet stengt for bruk. Alle vegger, tak og gulv blir pusset opp, alt elektrisk fornyes. I denne perioden brukes menighetslokalet i kjelleren til feiring av messer. Se oppslag om messetider her nedenfor, eller under katolsk.no på
Messetider for Johannes Døperens menighet — Den katolske kirke

P.Claes kan også kontaktes pr tlf/SMS (479 02 739).

ORDINÆRE MESSETIDER FOR ST JOHANNES DØPERENS KIRKE I SANDEFJORD


Alle lørdager
18.00 Messe – søndagens messe

Alle søndager
10:00 Messe (forskjellige språk, se nedenfor)
11.30 Høymesse (1. søndag i måneden: Barnemesse)
13.00 Messe på polsk

1. søndag i måneden
10.00 Messe på engelsk (prest fra Nigeria, alle velkomne)

2. søndag i måneden
10.00 Messe på engelsk (prest fra Filippinerne, alle velkomne)

3. søndag i måneden
10.00 Messe på vietnamesisk (alle velkomne)

4. søndag i måneden
10.00 Messe på litauisk (alle velkomne)

5. søndag i måneden
10.00 Messe (språk kan variere: norsk?, spansk? latin? – alle velkomne)

VIPPS

Vi har to Vipps-nummer for kollekt til vår menighet:
• 11567 (uten skattefradrag)
• 607906 (med skattefradrag, via Oslo Katolske Bispedømme)