Menighetsråd valgt juli 2017

Etter valg fra 11. juni til 2. juli 2017 samt sogneprestens utnevnelse av ytterligere to medlemmer hadde vårt menighetsråd følgende medlemmer, foruten sognepresten, f Claes Tande:

1. Krzysztof Szczepaniak, født 1974 i Krasnik, Polen (valgt)

2.Aldona Ramuté Hansen, født 1959 i Motiškiai (Tauragė), Litauen (valgt)

3. Knut Barra, født 1954 i Oslo, Norge (valgt)

4. Rozlyn Lajara Pettersen, født 1959 i Lipa City (Batangas), Filippinene (valgt)

5. Jonas Gudelis, født 1969 i Kaunas, Litauen (valgt)

6. Hans W. Hygen, født 1944 i Oslo, Norge (valgt)

7. Trine Bakken, født i 1963 i Sandefjord (valgt)

8. Phuoc van Hoang, født 1969 i Đà Lạt (Lâm Đồng), Vietnam (utnevnt av sognepresten)

9. Vivian Chinyere Ugwu, født 1980 i Enugu, Nigeria (utnevnt av sognepresten)

Det har skjedd en del endringer i menighetsrådets sammensetning siden 2017.  Valg til nytt menighetsråd er blitt utsatt flere ganger, bl.a. pga korona-pandemien.  Det er ønskelig å avholde nytt valg i løpet av 2022.

Legg igjen en kommentar