ORDINÆRE MESSETIDER FOR ST. JOHANNES DØPERENS KATOLSKE KIRKE (SANDEFJORD)

(Inntil denne parentesen fjernes, er det en antallsbegrensning pga covid-19, og det lureste er da å forhåndsreservere plass på nettstedet billett.katolsk.no – eller hvis du ikke får det til, sende navn og telefonnummer til sognepresten 47902739. Du kan også bare komme og HÅPE PÅ at det er plass – og skrive deg inn da.)

Lørdagene i juni

18.00 Messe – søndagens messe

Alle søndager

11.30 Høymesse (1. søndag i måneden: Barnemesse)

13.00 Messe på polsk

1. søndag i måneden

10.00 Messe på engelsk (prest fra Nigeria, alle velkomne)

2. søndag i måneden

18.00 Messe på engelsk (prest fra Filippinerne, alle velkomne)

3. søndag i måneden

10.00 Messe på vietnamesisk

4. søndag i måneden

10.00 Messe på litauisk

Vi har to Vipps-nummer for kollekt til vår menighet:

  • 11567 (uten skattefradrag)
  • 607906 (med skattefradrag, via Oslo Katolske Bispedømme)

Legg igjen en kommentar