GUDSTJENESTER I ST JOHANNES DØPERENS KATOLSKE KIRKE I SANDEFJORD DE NÆRMESTE UKENE (TIL OG MED 17. JANUAR 2021)

Menigheten tar selvfølgelig de siste meget strenge restriksjonene på alvor. De skyldes både den antatte smitteøkning på grunn av julen, og koronavirusvarianten VOC-202012/01.

Messene fortsetter litt justert, og med det reduserte antallet i menigheten (10 personer).

Undervisning avlyses (konfirmanter, 1.-kommunikanter).

De planlagte dåp og eventuelle messer for avdøde fortsetter. Hva gjelder requiemmesser så kan vi ha flere enn ti personer tilstede.

Sognepresten arbeider med en plan som blir presentert om en eller to dager: Kommunionsgudstjenester (short liturgies with Holy Communion) på lørdag og søndag. Kort skissert er det ganske korte gudstjenester som avsluttes med Kommunion. Det må være påmelding, og smittevernet må være ordentlig.

Når planene er klare, vil de vises også på plassbestillingssiden https://billett.katolsk.no/.

Legg igjen en kommentar