Messer og gudstjenester februar 2021 etc

Det har ikke blitt opplyst så meget om messer og om gudstjenester med kommunion i kirken siden i januar. Det skyldes at de strengere tiltakene (10 personer maksimum i kirken) og den en grad av uvisshet om de tilreisende nasjonalprester kunne komme, har gjort det litt «farlig» å forutse for meget. Det har derfor vært nettsiden «billett. katolsk.no» som har reflektert det viktigste.

Det vil nok forsatt være slik i noen tid. Den nye situasjonen gjør at sognepresten justerer planer for å få mest ut av tid og arbeidsevne, for eksempel med å legge til gudstjenester med kommunion slik at behov best mulig kan imøtekommes.

Med KATEKESE FOR BARN SOM SKAL TIL FØRSTE KOMMUNION er for tiden de samlede undervisninger satt på pause, men smågrupper kan organiseres av foreldre som kontaker presten.

KONFIRMANTUNDERVISNING, der er det to smågrupper (2-3 konfirmanter hver). De finner sammen, avtaler med presten, kommer til prestens kontor. Det er også mulig for enmannsundservisning – og skjer. Jeg kan også kjøre hjem de som etterpå har transportproblem.

Legg igjen en kommentar