ORDINÆRE MESSETIDER FOR ST JOHANNES DØPERENS KIRKE I SANDEFJORD


Alle lørdager
18.00 Messe – søndagens messe

Alle søndager
10:00 Messe (forskjellige språk, se nedenfor)
11.30 Høymesse (1. søndag i måneden: Barnemesse)
14.00 Messe på polsk

1. søndag i måneden
10.00 Messe på engelsk (prest fra Nigeria, alle velkomne)

2. søndag i måneden
10.00 Messe på engelsk (prest fra Filippinerne, alle velkomne)

3. søndag i måneden
10.00 Messe på vietnamesisk (alle velkomne)

4. søndag i måneden
10.00 Messe (norsk – språk kan variere – alle velkomne)

5. søndag i måneden
10.00 Messe (språk kan variere: norsk?, spansk? latin? – alle velkomne)

OM LITAUISK: Messetiden har ennå ikke stabilisert seg. I februar 2022 er det søndag den 13./2 – kl 08.30, i mars blir det ved et viktig besøk av kun. Putrimas fra Litauen 2. søndag og vi har ikke tiden klar ennå.

VIPPS

Vi har to Vipps-nummer for kollekt til vår menighet:
• 11567 (uten skattefradrag)
• 607906 (med skattefradrag, via Oslo Katolske Bispedømme)

Legg igjen en kommentar