MESSER 20.-21. MARS 2021

Meld dere på.

Lør kl 18.00 norsk, kl 18.30 polsk

Søn lø 10.00 vietnamesisk, kl 11.30 norsk, kl 13.30 polsk

Kopier og bruk lenken https://billett.katolsk.no/ så vi får dere på listen (i tilfelle smittesporing…) Eller send sms eller ring til sognepresten tlf 47902739.

Førstekommunionsbarn – undervisning søndag begynner etter høymessen, det vil si ca 12:15….
VIPPS: 11567

MESSER 6.-7 MARS 2021 OG KATEKESE FOR BARNA

Vi har anledning til å øke antallet kirkebesøkende til et mer fornuftig nivå — og som lokketilbud til de nølende langtidsfraværende ligger det gratis munnbind fra kommunen bakerst.

MERK TIDENE – DET ER LITT SOM ER UVANLIG

( https://billett.katolsk.no )

To messer på lørdag.

SØNDAG: ENGELSK: For ikke at plassene skal rives vekk før de som har en særlig interesse for messe med vår nigerianske prest, er det påmelding til Vivian Ugwu. Men det blir sikkert ikke fullt. Så lørdag ettermiddag åpner vi for åpen påmelding for restplassene.

SØNDAG:BARNEMESSE – Det begynner 11:15 med litt undervisning (messeforklaring, saker og ting som brukes og som er i kirken…) Etter selve messen blir foreldre og barn sittende i ro. Så er det mer undervisning. HUSK at vi er inne i kirken, der Jesus er til stede i brødets skikkelse inne i tabernakelet, da skal vi vær erbødige — så det kan ikke være så sprettent og morsomt som i klasserommet eller i gymsalen. -grrr….)

Voksne som ikke medbringer barn, bes finne en annen messe.

Det er også grunnen til at det er en—>

SØNDAG KL 18 – EKSTRA NORSK SØNDAGSMESSE

==

Hva er vårt vipps-nummer, er det mange som spør!

 1. Det står på innsiden av døren i kirken.
 2. .. og det er # 11567
 3. enkel huskeregel: 1 + fødeåret til Claudio Monteverdi
 4. Vil du gi gave og få skattefradrag? Bruk da # 607906

Messer og gudstjenester februar 2021 etc

Det har ikke blitt opplyst så meget om messer og om gudstjenester med kommunion i kirken siden i januar. Det skyldes at de strengere tiltakene (10 personer maksimum i kirken) og den en grad av uvisshet om de tilreisende nasjonalprester kunne komme, har gjort det litt «farlig» å forutse for meget. Det har derfor vært nettsiden «billett. katolsk.no» som har reflektert det viktigste.

Det vil nok forsatt være slik i noen tid. Den nye situasjonen gjør at sognepresten justerer planer for å få mest ut av tid og arbeidsevne, for eksempel med å legge til gudstjenester med kommunion slik at behov best mulig kan imøtekommes.

Med KATEKESE FOR BARN SOM SKAL TIL FØRSTE KOMMUNION er for tiden de samlede undervisninger satt på pause, men smågrupper kan organiseres av foreldre som kontaker presten.

KONFIRMANTUNDERVISNING, der er det to smågrupper (2-3 konfirmanter hver). De finner sammen, avtaler med presten, kommer til prestens kontor. Det er også mulig for enmannsundservisning – og skjer. Jeg kan også kjøre hjem de som etterpå har transportproblem.

MESSER/GUDSTJENESTER 9.-10. JANUAR 2021

Plassreservering er nå åpnet.

Ettersom det nå er så strenge antallsbegrensninger (max 10 personer i benkene), blir det foreløpig øket til ni messer eller gudstjenester med hl. kommunion. Dersom dette ikke er nok, blir det økt med en 10.de kommunionsgudstjeneste.

https://billett.katolsk.no/

Ikke meld dere på flere enn til én messe/gudstjeneste (ikke ta plassen fra andre).

VIPPS – 11567

GUDSTJENESTER I ST JOHANNES DØPERENS KATOLSKE KIRKE I SANDEFJORD DE NÆRMESTE UKENE (TIL OG MED 17. JANUAR 2021)

Menigheten tar selvfølgelig de siste meget strenge restriksjonene på alvor. De skyldes både den antatte smitteøkning på grunn av julen, og koronavirusvarianten VOC-202012/01.

Messene fortsetter litt justert, og med det reduserte antallet i menigheten (10 personer).

Undervisning avlyses (konfirmanter, 1.-kommunikanter).

De planlagte dåp og eventuelle messer for avdøde fortsetter. Hva gjelder requiemmesser så kan vi ha flere enn ti personer tilstede.

Sognepresten arbeider med en plan som blir presentert om en eller to dager: Kommunionsgudstjenester (short liturgies with Holy Communion) på lørdag og søndag. Kort skissert er det ganske korte gudstjenester som avsluttes med Kommunion. Det må være påmelding, og smittevernet må være ordentlig.

Når planene er klare, vil de vises også på plassbestillingssiden https://billett.katolsk.no/.

Korona-tiltak og bestilling av plass i messene

Det er dessverre bare 50 plasser vi har lov til å bruke. Men de siste månedene har vist at det vanligvis bare er til den polske messe at det kan komme så mange at den nye grense på 50 av og til kunne kan bli et problem.

Vennligst bestill plass før dere kommer til kirken. Plass bestilles på (https://billett.katolsk.no/). Ikke vent til søndag, gjør det senest på lørdag. Det går an å gå til søndagens messe allerede lørdag kl 18.00.

Hvis dere i stedet ringer eller sender SMS til presten, så kan presten legge dere inn. Men presten får nok ikke satt seg til PC’en i samme sekund – han kan være ute i ærend. Og innen han skal følge opp beskjedene, kan det kanskje være blitt fullt.

Klarer du ikke å melde deg på det på nettsiden (https://billett.katolsk.no/), er det mye smartere å ringe en venn som kjenner teknikken.

Her noen prøvd «kontakt-presten-metoden» (messe+navn+ditt telefonnummer+antall) og det ikke kommer en SMS-beskjed med plasskode, så betyr antagelig det at det allerede var rukket å bli fullt.

Det er lagt frem «wipes» i mange kirkebenker, og det står desifisering. De som går i en messe som følges av en annen messe samme dagen: Kan dere være så snill å vaske over foran der hvor dere satt, så hadde det vært fint og tidsbesparende. Kast klutene i bøtten ved pianoet.

Kollekt kan gis. Vipps anbefales. Menighetens VIPPS-nummer er 11567.

ORDINÆRE MESSETIDER FOR ST JOHANNES DØPERENS KIRKE I SANDEFJORD

(Inntil denne parentesen fjernes, er det en antallsbegrensning pga covid-19, og det lureste er da å forhåndsreservere plass på nettstedet billett.katolsk.no – eller hvis du ikke får det til, sende navn og telefonnummer til sognepresten 47902739. Du kan også bare komme og HÅPE PÅ at det er plass – og skrive deg inn da.)


Alle lørdager
18.00 Messe – søndagens messe

Alle søndager
10:00 Messe (forskjellige språk, se nedenfor)
11.30 Høymesse (1. søndag i måneden: Barnemesse)
13.00 Messe på polsk

1. søndag i måneden
10.00 Messe på engelsk (prest fra Nigeria, alle velkomne)

2. søndag i måneden
10.00 Messe på engelsk (prest fra Filippinerne, alle velkomne)

3. søndag i måneden
10.00 Messe på vietnamesisk (alle velkomne)

4. søndag i måneden
10.00 Messe på litauisk (alle velkomne)

5. søndag i måneden
10.00 Messe (språk kan variere: norsk?, spansk? latin? – alle velkomne)

VIPPS

Vi har to Vipps-nummer for kollekt til vår menighet:
• 11567 (uten skattefradrag)
• 607906 (med skattefradrag, via Oslo Katolske Bispedømme)

Bønn om åndelig kommunion

Min Jesus, jeg tror fullt og fast at du er tilstede i det aller helligste sakrament. Jeg elsker deg over alt, og min sjel lengter etter deg. Siden jeg nå ikke kan motta deg i sakramentet, kom åndelig til mitt hjerte. Jeg forener meg helt med deg, tillat meg aldri at jeg skilles fra deg. Amen.

Spesiell avlat til de troende under den nåværende pandemien

Dekret fra den Apostoliske Pønitentiar om innvilgning av
spesiell avlat til de troende under den nåværende pandemien
20. mars 2020

Til de troende som er smittet av COVID-19, alminnelig kjent som koronaviruset, men også til helsepersonell, familiemedlemmer og alle dem som på noen måte evner, innbefattet gjennom bønn, å dra omsorg for de rammede, gis en særlig avlat.

”Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, utholdende i bønnen.” (Rom 12,12) Disse ord, skrevet av den hellige Paulus til kirken i Roma, finner gjenklang ned gjennom hele kirkens historie og veileder de troendes dømmekraft i møte med all lidelse, sykdom og elendighet.

Denne tid, truet som hele menneskeheten er av en usynlig og snikende sykdom, som nå for en tid er blitt en del av våre liv, preges dag etter dag av pinefull frykt, av ny usikkerhet, og fremfor alt av en utbredt fysisk og moralsk lidelse.

For Kirken, som følger sin guddommelige Mesters eksempel, har omsorg for de syke alltid ligget henne på hjertet. Som den hellige Johannes Paul II påpeker, er den menneskelige lidelse todelt: ”Den er overnaturlig fordi den har sine røtter i det guddommelige mysterium om verdens frelse, og den er likeledes dypt menneskelig, for i den oppdager personen seg selv, sin egen menneskelighet, sin egen verdighet, sin egen misjon” (Salvifici Doloris, 31).

Også pave Frans har i de siste dager vist sin faderlige nærhet og fornyet sin oppfordring om å be uten opphør for dem som er rammet av koronaviruset.

For at alle dem som lider på grunn av COVID-19 skal, nettopp i lidelsens mysterium, kunne gjenoppdage ”Kristi forløsende lidelse” (ibid., 30), gir denne apostoliske pønitentiarius, ex auctoritate Summi Pontificis avlat i overensstemmelse med de under følgende bestemmelser. Den gjør det idet den har tillit til Herren Kristi ord og i troens ånd tar i betraktning at den pågående epidemien leves i en ånd av personlig omvendelse.

Fullkommen avlat gis til den troende som lider av koronaviruset, som er underlagt karantene av helsemyndighetene, enten på sykehuset eller i hjemmet, hvis de, åndelig frigjorte fra enhver synd, gjennom media forener seg åndelig med feiringen av den hellige messe, fremsigelsen av den hellige rosenkrans, den fromme utøvelsen av korsveien eller andre former for hengivenhet, eller at de i det minste fremsier Trosbekjennelsen, Herrens bønn og en from påkallelse til den salige Jomfru Maria, frembærer denne prøvelsen i en ånd av tro på Gud og i nestekjærlighet til sine brødre og søstre, med vilje til å oppfylle de vanlige betingelsene (skriftemålets sakrament, eukaristisk kommunion og bønn i den Hellige Fars intensjoner), så snart som mulig.

Helsepersonell, familiemedlemmer og alle som, idet de følger den gode samaritans eksempel, utsetter seg selv for smitte, drar omsorg for de som lider av koronaviruset i overensstemmelse med den guddommelige Forløsers ord: ”Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sinne venner” (Joh 15,13), vil på de samme betingelser oppnå samme fullkommen avlat.

I anledning den nåværende verdensomspennende epidemien og på de samme betingelser gir Den apostoliske pønitentiar med glede fullkommen avlat også til de troende som gir av sin tid foran det hellige Sakrament eller til Eukaristsk tilbedelse, eller leser Den hellige skrift minst en halv time, eller ber rosenkransen, eller fromt praktiserer korsveien, eller ber den guddommelige miskunns rosenkrans, for å bønnfalle den Allmektige Gud om å stanse epidemien, gi lindring for dem som er hardt rammet og evig frelse til dem som Herren har kalt hjem til seg.

Kirken ber for dem som befinner seg i en situasjon der de ikke kan motta sykesalvingens sakrament og viaticum, idet hun i kraft av de helliges samfunn betror hver og en til den guddommelige miskunn og gir de troende fullkommen avlat i dødens stund, forutsatt at de er tilbørlig innstilt og har fremsagt noen bønner i løpet av deres levetid (i dette tilfellet gjør Kirken selv opp for de tre normalt påkrevde betingelser). For å oppnå denne avlaten anbefales det å bruke et krusifiks eller et kors (jf. Enchiridion indulgentiarum, nr. 12).

Må den salige Jomfru Maria, Guds Mor og Kirkens Mor, Helbred for syke og De kristnes hjelper, vårt vern, hjelpe den lidende menneskeheten, frelse oss fra denne pandemiens ondskap og vinne for oss ethvert nødvendig gode for vår frelse og helliggjørelse.

Dette dekretet er gyldig såfremt noe annet ikke er bestemt.

Gitt i Roma, Den Apostoliske Pønitentiar, den 19. mars 2020.

Mauro kardinal Piacenza
Storpønitentiar

Krzysztof Nykiel
Regent

Foreløpig statistikk over registrerte katolikker etter fødeland, St Johannes Døperens menighet (Sandefjord) pr 31.12.2019

SUM 69 LAND OG TERRITORIER – 2385 registrerte katolikker

Fødeland – antall

 • Polen – 734 (30,8%)
 • Litauen – 647 (27,1%)
 • Norge – 496 (20,8%)
 • Filippinene – 143 (6,0%)
 • Vietnam – 65 (27,3%)
 • Chile – 16 (0,6%)
 • Eritrea – 16
 • Spania – 15
 • Bosnia-Hercegovina – 13
 • Irland (m/ Nord-Irland) – 13
 • Storbritannia (uten N-I) – 13
 • Kroatia – 12
 • USA – 12
 • Mexico – 11
 • Brasil – 9
 • Dominikanske rep. – 9
 • Portugal – 9
 • India – 8
 • Italia – 8
 • Tyskland – 8
 • Irak – 7
 • Ungarn – 7
 • Liberia – 6
 • Nederland – 6
 • Slovakia – 6
 • Sri Lanka – 6
 • Østerrike – 6
 • Colombia – 5
 • Russland – 5
 • 4 hver: Latvia, Sør-Korea, (sum 8); 3 hver: Canada, Frankrike, Kosovo, Nigeria, Uganda, Venezuela (sum: 18); 2 hver: Costa Rica, Danmark, Ecuador, Etiopia, Guyana, Kapp Verde, Panama, Peru, Romania, Sierra Leone, Singapore, Sveits, Sverige, Trinidad&Tobago, Tsjekkia, Ukraina (sum: 32); og Albania, Argentina, Belgia, Burundi, Cuba, Guadeloupe, Guatemala, Kamerun, Kenya, Kongo (D.R.), Kuwait, Malta, Saudi-Arabia, Surinam, Tanzania, Tonga (Sum: 16)