Messer 31.oktober-2. november 2020

Messer 31.oktober-2. november 2020


LØRDAG (ALLE HELGENER)

Den 31. oktober kl 18.00 (lørdag – norsk )

(Sakramentsandakt: 1.november etter 18.00-messen. Hele natten kan man være i kirken og be.)

SØNDAG (ALLE HELGENER)
Den 1. november kl 10.00 (søndag – engelsk fr.Godwin Adahada)
Den 1. november kl 11.30 (søndag –norsk )
Den 1. november kl 13.00 (søndag – polsk)

MANDAG (ALLE SJELER)
Den 2. november kl 18.00 (mandag – norsk )

På grunn av koronavirus ber vi for våre navngitte avdøde i forbindelse med hver av disse fem messene – det er derfor dlett ikke nødvendig å ha alt konsentrert om Allesjelersdag (mandag).

Skriv navneliste over avdøde med tydelig skrift, og ta med listen til presten. Til den messen dere skal gå på.

Det går an å registrere seg på nettsiden (https://billett.katolsk.no/). Eller man kan melde med messe+navn+ditt telefonnummer+antall på SMS eller tlf til sognepresten 47902739 (jeg skriver det så inn for dere). Eller det går KANSKJE bra å håpe at det er plass og skrive inn i boken bak i kirken. Jeg ANBEFALER at alle særlig for messene kl 11.30 og 13.00 melder seg på nettsiden eller pr sms.


Menighetens VIPPS-nummer er 11567.

Messer 24.-25. oktober

Messer 24.-25. oktober 2020

(Andakt: 17. oktober kl 17.00 Sakamentsandakt på polsk)

Den 24. oktober kl 18.00 (lørdag – norsk )
Den 25. oktober kl 10.00 (søndag – litauisk )
Den 25. oktober kl 11.30 (søndag –norsk )
Den 25. oktober kl 13.00 (søndag – polsk)

Det går an å registrere seg på nettsiden (https://billett.katolsk.no/).
Eller man kan melde med messe+navn+ditt telefonnummer+antall på SMS eller tlf til sognepresten 47902739 (jeg skriver det så inn for dere). Eller det går KANSKJE bra å håpe at det er plass og skrive inn i boken bak i kirken. Jeg ANBEFALER at alle særlig for messene kl 11.30 og 13.00 melder seg på nettsiden eller pr sms.

Menighetens VIPPS-nummer er 11567.

Messer 17.-18. oktober 2020

Messer 17.-18. oktober (og førstekommunikanter)

(Messe 17. oktober kl 12.00 – tre ungdommer blir konfirmert)
(Andakt: 17. oktober kl 17.00 Sakamentsandakt på polsk)

Den 17. oktober kl 18.00 (lørdag – norsk )
Den 18. oktober kl 10.00 (søndag – vietnamesisk )
Den 18. oktober kl 11.30 (søndag –norsk )* Førstekommunionsundervisning – kom 11.30 – undervisningen er rett etterpå
Den 18. oktober kl 13.00 (søndag – polsk)

Det går an å registrere seg på nettsiden (https://billett.katolsk.no/).

Eller man kan melde med messe+navn+ditt telefonnummer+antall på SMS eller tlf til sognepresten 47902739 (jeg skriver det så inn for dere). Eller det går KANSKJE bra å håpe at det er plass og skrive inn i boken bak i kirken. Men sikkert er det slett ikke: Nå er det i Oslo-området strengere antallsrestriksjoner igjen så kan det lett skje at det kommer noen derfra. Det er derfor en stor fordel om våre lokale katolikker er flinke til å melde seg på på forhånd. De i Oslo-området kan jo ønske seg en fristende søndagstur, og erobre plassene foran desen for sandefjordingene…. Jeg ANBEFALER at man særlig for messene kl 11.30 og 13.00 melder seg på nettsiden eller pr sms.
Menighetens VIPPS-nummer er 11567.

Messer Sandefjord 10. og 11. oktober 2020

Messer 10.-11. oktober (og konfirmanter)

(Andakt: 10. oktober kl 17.00 Sakramentsandakt på polsk)

Den 10. oktober kl 18.00 (lørdag – norsk )
Den 11. oktober kl 10.00 (søndag – engelsk m/ tagalog )
Den 11. oktober kl 11.30 (søndag –norsk )
* KONFIRMANTER – kom 11.30 – undervisningen er rett etterpå
Den 11. oktober kl 13.00 (søndag – polsk)

Det går an å registrere seg på nettsiden (https://billett.katolsk.no/).
Eller man kan melde med messe+navn+ditt telefonnummer+antall på SMS eller tlf til sognepresten 47902739 (jeg skriver det så inn for dere).

Eller det går KANSKJE bra å håpe at det er plass og skrive inn i boken bak i kirken. Men sikkert er det slett ikke: Nå er det i Oslo-området strengere antallsrestriksjoner igjen så kan det lett skje at det kommer noen derfra. Det er derfor en stor fordel om våre lokale katolikker er flinke til å melde seg på på forhånd. Jeg ANBEFALER at man særlig for messene kl 11.30 og 13.00 melder seg på nettsiden eller pr sms.

Menighetens VIPPS-nummer er 11567.

Messer 3. og 4. oktober 2020

Les også om påmeldinger lenger ned– der er det en anbefaling.

Den 3. oktober kl 18.00 (lørdag – søndagens messe på norsk )

Den 4. oktober kl 10.00 (søndag – engelsk, med nigeriansk prest)

Den 4. oktober kl 11.30 (søndag –norsk BARNEMESSE)
* FØRSTE KOMMUNIONSBARN – kom 11.30 – undervisningen er rett etterpå)

Den 4. oktober kl 13.00 (søndag – polsk)

Det går an å registrere seg på nettsiden (https://billett.katolsk.no/).
Eller man kan melde med messe+navn+ditt telefonnummer+antall på SMS eller tlf til sognepresten 47902739 (jeg skriver det så inn for dere). Eller det går KANSKJE bra å håpe at det er plass og skrive inn i boken bak i kirken.

Men sikkert er det slett ikke: Nå er det i Oslo blitt strengere antallsrestriksjoner igjen så kan det lett skje at det kommer noen derfra. Det er derfor en stor fordel om våre lokale katolikker er flinke til å melde seg på på forhånd. Vi er jo her i Sandefjord bare en fristende søndagstur unna. Jeg ANBEFALER at man for messene kl 11.30 og 13.00 melder på nettsiden eller pr sms.

Menighetens VIPPS-nummer er 11567.

ORDINÆRE MESSETIDER FOR ST JOHANNES DØPERENS KIRKE I SANDEFJORD

(Inntil denne parentesen fjernes, er det en antallsbegrensning pga covid-19, og det lureste er da å forhåndsreservere plass på nettstedet billett.katolsk.no – eller hvis du ikke får det til, sende navn og telefonnummer til sognepresten 47902739. Du kan også bare komme og HÅPE PÅ at det er plass – og skrive deg inn da.)


Alle lørdager
18.00 Messe – søndagens messe

Alle søndager
10:00 Messe (forskjellige språk, se nedenfor)
11.30 Høymesse (1. søndag i måneden: Barnemesse)
13.00 Messe på polsk

1. søndag i måneden
10.00 Messe på engelsk (prest fra Nigeria, alle velkomne)

2. søndag i måneden
10.00 Messe på engelsk (prest fra Filippinerne, alle velkomne)

3. søndag i måneden
10.00 Messe på vietnamesisk (alle velkomne)

4. søndag i måneden
10.00 Messe på litauisk (alle velkomne)

5. søndag i måneden
10.00 Messe (språk kan variere: norsk?, spansk? latin? – alle velkomne)

VIPPS

Vi har to Vipps-nummer for kollekt til vår menighet:
• 11567 (uten skattefradrag)
• 607906 (med skattefradrag, via Oslo Katolske Bispedømme)

MESSER 12.-13. SEPTEMBER

Den 12. september kl 18.00 (lørdag – norsk )
Den 13. september kl 11.30 (søndag –norsk )
Den 13. september kl 13.20 (søndag – polsk) OBS TIDSPUNKT
Den 13. september kl 18.00 (søndag – engelsk, filippinsk prest )

POLSK – ettersom den polske prest er i karantene, er det sognepresten som feirer messe på polsk og norsk. Men han har også undervisning for konfirmanter. Derfor begynner messen litt senere enn det som er vanlig.

Det går av å registrere seg på nettsiden
(https://billett.katolsk.no/), eller med messe+navn+ditt telefonnummer+antall på SMS eller tlf til sognepresten 47902739 (jeg skriver det så inn for dere). Eller det går sikkert bra å håpe at det er plass og skrive inn i boken bak i kirken.

Menighetens VIPPS-nummer er 11567

Om messer 5.-6. september, og oppstart første kommunion og konfirmasjonsundervisning

Om messer 5.-6. september, og oppstart første kommunion og konfirmasjonsundervisning:
Den 5. september kl 18.00 (lørdag – norsk )
Den 6. september kl 10.00 (søndag – engelsk )
Den 6. september kl 11.30 (søndag – norsk, BARNEMESSE )
Dessverre er det ingen polsk messe denne søndagen. Det begynner igjen uken etter.

Det går av å registrere seg på nettsiden (https://billett.katolsk.no/), eller med messe+navn+ditt telefonnummer+antall på SMS eller tlf til sognepresten 47902739 (jeg skriver det så inn for dere). Eller det går sikkert bra å håpe at det er plass og skrive inn i boken bak i kirken.

==

Jeg ønsker at alle som vil KONFIRMERES, og alle som skal begynne på 1. KOMMUNION-undervisning, kommer til 11.30 (Barnemesse).

Etter messen 6. september har jeg en kort orientering og konfirmasjonen i selve kirken. Utfylling av registrering (husk dåpskirke og dåpsdato).

Så går jeg ned i foreningslokalet til familiene med første kommunionsbarn, og for registrering, forklaring, og kort undervisning og en liten lekse. For påmeldingens skyld: Husk dåpskirke, og dåpsdato.
==
Menighetens VIPPS-nummer er 11567.

Messe 30. august 2020

Det er bare én messe førstkommende helg.

Den 30. august kl 11.30 (søndag – norsk )

Sognepresten er da bortreist, men vi får vikar, p Oddvar Moi, som har vikariert flere ganger tidligere.

Ingen lørdagsmesse, ingen polsk messe.

Det går av å registrere seg på nettsiden (https://billett.katolsk.no/), eller med messe+navn+ditt telefonnummer+antall på SMS eller tlf til sognepresten 47902739 (jeg skriver det så inn for dere).
Eller det går sikkert bra å håpe at det er plass og skrive inn i boken bak i kirken.

==

FØRSTE SØNDAG I SEPTEMBER (6. sept.): Jeg ønsker at alle som vil konfirmeres, og alle som skal begynne på 1. kommunions-undervisning, kommer til 11.30 (Barnemesse).
Etter messen 6. september har jeg en kort orientering og konfirmasjonen i kirken. Utfylling av registrering (husk dåpskirke og dåpsdato).

Så går jeg ned til familiene med første kommunionsbarn, og for registrering, forklaring, og kort undervisning og en liten lekse. For påmeldingens skyld: Husk dåpskirke, og dåpsdato.

Menighetens VIPPS-nummer er 11567.

Messer på norsk og polsk 22.-23. august i Sandefjord

Den 22. august kl 18.00 (lørdag)
Den 23. august kl 11.30 (søndag – norsk )
Den 23. august kl 13.00 (søndag – polsk)

Registrering* enten på nettsiden (https://billett.katolsk.no/), eller med messe+navn+ditt telefonnummer+antall på SMS eller tlf til sognepresten 47902739, eller med å håpe at det er plass og skrive inn i boken bak i kirken. billett.katolsk.no

Menighetens VIPPS-nummer er 11567.

*) Navneliste over tilstedeværende for evt smittesporing.