Nye ordinære messetider i St. Johannes Døperen katolske kirke (fra september 2019)

Hver søndag (every Sunday, w każdą niedzielę)

11.30 Høymesse (norsk) – (1. søndag i måneden: Barnemesse)
13.00 Messe på polsk

dessuten…

1. søndag i måneden (1 Sunday of the Month)
10.00 Messe på engelsk
(Englishspeaking Africa, but all welcome)

2. søndag i måneden (2 Sunday of the Month)
18.00 Messe på engelsk
(The Philippines, but all welcome)

3. søndag i måneden
10.00 Messe på vietnamesisk

4. søndag i måneden
10.00 Messe på
litauisk

Første kommunion og Ferming (konfirmasjon)

Første kommunion: Påmelding og informasjonsmøte var søndag 2.september 2018. Det blir ny påmelding høsten 2019. De som har spørsmål kan henvende seg til sognepresten p.Claes Tande, tlf 479 02 739 eller epost claes.tande@katolsk.no.

Det er vanligvis undervisning etter høymessene den første og tredje søndag hver måned. Litt annerledes etter jul og rundt påskeferien.

Dato for første kommunion i 2019 er lørdag 4.mai.  Det pleier alltid være på våren, etter påske. Foreldrene er med på å bestemme når det passer best.

Dersom det er barn som trenger undervisning på et annet språk enn norsk, så meld ifra. Kanskje kan det ordnes.

Ferming (konfirmasjon): Påmelding og informasjonsmøte var søndag 2.september 2018.  Det blir ny påmelding høsten 2019. Henvendelse til sognepresten p.Claes Tande, tlf 479 02 739 eller epost claes.tande@katolsk.no.

Presten vil vite hvilke ukedager som passer best for de enkelte å ha undervisning på; deretter legges puslespillet med undervisningsdager.

Dato for konfirmasjon i 2019 er lørdag 25. mai  — da kommer biskop Bernt I. Eidsvig.

Gledens dag i Sandefjord

Stjålet kirkegods tilbake! Denne uken fikk vi beskjed fra Sandefjord politikammer at det var innlevert ting som sannsynligvis var det vi den 10. februar hadde anmeldt stjålet fra kirken. Sakristan Esmeralda Malto gikk straks til politistasjonen – hun bor så å si ved siden av: Jo, det var vårt! Monstrans, kalk, patene, ciborium. En mindre del av en viss betydning manglet, en lunette til monstransen.

Etter pussing av de hellige kar er de 99 % fine igjen. Vi har grunn til å være takknemlige, og ikke minst til den avisombærer som fattet interesse for noe hun så på sin vei. — Vi har i mens fått som gave fra en prest i Polen (bispedømmet Tarnów) en kalk og et ciborium, begge veldig fine. Så nå er vi godt utstyrt også ved anledninger der vi trenger litt ekstra.

Ordinære messetider i St. Johannes Døperen katolske kirke (fra februar 2018)

Hver søndag (every Sunday, w każdą niedzielę)
11.30 Høymesse (norsk) – (1. søndag i måneden: Barnemesse)
13.00 Messe på polsk

dessuten…

1. søndag i måneden
10.00 Messe på litauisk

2. søndag i måneden (2 Sunday of the Month)
10.00 Messe på engelsk (English for Africa)
18.00 Messe på engelsk/tagalog

3. søndag i måneden
10.00 Messe på vietnamesisk

Registrer deg som katolikk

For at Den katolske kirke skal få offentlige tilskudd for medlemmene, må katolikker i Norge være registrert med fullt 11-sifret fødselsnummer (fødselsdato + personnummer). Dette gjelder også deg som er midlertidig bosatt utenlands, og deg som er norsk statsborger bosatt utenlands (du utløser statstilskudd selv om du ikke er bostedsregistrert i Norge). Du kan registrere deg via et skjema på nett..

Foreløpig statistikk over registrerte katolikker etter fødeland, St Johannes Døperens menighet (Sandefjord) pr 31.12.2018

Fødeland – antall

Norge – 469
Polen – 672
Litauen – 608
Filippinene – 142
Vietnam – 60

Chile – 18
Spania – 16
Bosnia-Hercegovina – 15
Kroatia – 14
Eritrea -12
Irland (m/ Nord-Irland) – 12
Mexico – 12
Storbritannia – 12
USA – 12

Portugal – 9
Brasil – 9
Dominikanske rep. – 9

Irak – 8
Italia – 8
Tyskland – 8

India – 7
Ungarn – 7

Liberia – 6
Nederland – 6
Slovakia – 6
Sri Lanka – 6
Østerrike – 6

Colombia – 5

Fra andre land:

4 hver: Frankrike, Nigeria, Russland, Sør-Korea, Uganda (sum 20)

3 hver: Canada, Kosovo, Latvia, Tsjekkia, Venezuela (sum: 15)

Færre: Albania, Argentina, Belgia, Burundi, Costa Rica, Cuba, Danmark, Ecuador, Etiopia, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Island, Kamerun, Kapp Verde, Kenya, Kongo (D.R.), Kuwait, Malta, Panama, Peru, Romania, Saudi-Arabia, Sierra Leone, Singapore, Surinam, Sveits, Sverige, Tanzania, Trinidad&Tobago, Ukraina, Zambia, Tonga (Sum: 45)

SUM ALLE 71 LAND OG TERRITORIER – 2254

Status for rehabilitering av kirkebygningen – fortsatt behov for økonomiske bidrag

Siden vi overtok kirkebygningen etter metodistene i 2009 har vi holdt på med oppussings- og restaurerings-arbeider innvendig og utvendig. Den største jobben som gjenstår pr desember 2018 er indre opppussing av kirkerommet.

Vårt arbeid med kirkebygningen har blitt satt pris på   –   Foreningen Gamle Sandefjord – med formål å arbeide for bevaring av det gamle by-og bygningsmiljøet i Sandefjord – tildelte oss Bevaringsprisen for 2013 for den ytre rehabiliteringen som vi fikk utført april-juli det året. Se omtale under www.katolsk.no og oppslag i Sandefjord Blad.

Siden november 2013 har rehabiliteringen fortsatt:

  • helt ny drenering og vann/avløp utvendig og innvendig
  • full rehabilitering av kjelleretasjen med menighetssal, kjøkken, toaletter og undervisnings/møterom, bl.a. for å bli kvitt fuktproblem: nye gulv med isolasjon, varmekabler og fliser, alle vegger pusset/malt, ny ventilasjon og nytt elektrisk anlegg
  • brannsikringstiltak, herunder brannvarsling direkte til brannvesenet
  • P-plass/bakgård på vestsiden asfaltert, på østsiden ny mur mot nabotomt, grusgang rundt gressplen og ny sokkelmur i granitt med smijernsgjerde ut mot gaten
  • polsk gruppe har gitt nytt tabernakel og pusset opp veggene inne i alterrommet

Vi har fortsatt stort behov for økonomiske bidrag.

Arbeidene hittil har kostet ca 4 mill. Vi fikk kr 600.000 fra Bonifatiuswerk i Tyskland, har brukt midler fra kirkebidrag og fra bispedømmet, dessuten tatt opp banklån på ca 1,5 mill. Pr desember 2018 er ca en tredjedel av dette allerede nedbetalt.

Den største jobben som gjenstår pr november 2018 er indre oppussing av kirkerommet,  inklusive fornyelse av alt elektrisk. I samråd med eiendomsavdelingen i bispedømmet (OKB) har vi kommet fram til hvilke krav som må stilles for å få utført dette på en håndverksmessig forsvarlig måte. Vi har fått et tilbud fra entreprenør på gjennomføring på nærmere kr 4 millioner.

Menighetsrådet har i desember 2018 besluttet at vi ønsker å bruke 2019 til å få avklart hvilken støtte vi kan få til oppussingen fra bispedømmet og fra Bonifatiuswerk i Tyskland.  Der er søknadsfrist 1.september hver år.  Det innebærer at tidligste tidspunkt for å ha fått avklart finansiering og å ta endelig beslutning om gjennomføring blir på slutten av 2019 eller i begynnelsen av 2020.  Selve gjennomføringen av oppussingen vil da bli tidligst i perioden juni – oktober 2020.

Alle økonomiske bidrag er svært velkomne, uansett størrelse.  Også små beløp monner!   Bidrag kan gis direkte til vår konto 1503.10.05369, eller gjennom ordningen for gaver til kirken med skattefradrag, som administreres av Oslo Katolske Bispedømme (OKB).

Dere kan også gi penger med Vipps til #11567 St.Johannes Døperen menighet, Oslo Katolske Bispedømme.

Menighetsrådet konstituert 30.august 2017

Sammensetningen av det nye menighetsrådet er som fremgår av posten nedenfor denne. Det nye rådet konstituerte seg 30. august. Ny leder/ordfører: Trine Bakken (telefon -982 08 380). Sekretær: Knut Barra (epost kbarra@broadpark.no, telefon 952 87 764). Menighetsrådets representanter til Pastoralrådet i Oslo Katolske Bispedømme er lederen Trine Bakken, og som vara Vivian Ugwu – telefon 943.84.480.