ORDINÆRE MESSETIDER FOR ST JOHANNES DØPERENS KIRKE I SANDEFJORD

(Inntil denne parentesen fjernes, er det en antallsbegrensning pga covid-19, og det lureste er da å forhåndsreservere plass på nettstedet billett.katolsk.no – eller hvis du ikke får det til, sende navn og telefonnummer til sognepresten 47902739. Du kan også bare komme og HÅPE PÅ at det er plass – og skrive deg inn da.)


Alle lørdager
18.00 Messe – søndagens messe

Alle søndager
10:00 Messe (forskjellige språk, se nedenfor)
11.30 Høymesse (1. søndag i måneden: Barnemesse)
13.00 Messe på polsk

1. søndag i måneden
10.00 Messe på engelsk (prest fra Nigeria, alle velkomne)

2. søndag i måneden
10.00 Messe på engelsk (prest fra Filippinerne, alle velkomne)

3. søndag i måneden
10.00 Messe på vietnamesisk (alle velkomne)

4. søndag i måneden
10.00 Messe på litauisk (alle velkomne)

5. søndag i måneden
10.00 Messe (språk kan variere: norsk?, spansk? latin? – alle velkomne)

VIPPS

Vi har to Vipps-nummer for kollekt til vår menighet:
• 11567 (uten skattefradrag)
• 607906 (med skattefradrag, via Oslo Katolske Bispedømme)

MESSER 12.-13. SEPTEMBER

Den 12. september kl 18.00 (lørdag – norsk )
Den 13. september kl 11.30 (søndag –norsk )
Den 13. september kl 13.20 (søndag – polsk) OBS TIDSPUNKT
Den 13. september kl 18.00 (søndag – engelsk, filippinsk prest )

POLSK – ettersom den polske prest er i karantene, er det sognepresten som feirer messe på polsk og norsk. Men han har også undervisning for konfirmanter. Derfor begynner messen litt senere enn det som er vanlig.

Det går av å registrere seg på nettsiden
(https://billett.katolsk.no/), eller med messe+navn+ditt telefonnummer+antall på SMS eller tlf til sognepresten 47902739 (jeg skriver det så inn for dere). Eller det går sikkert bra å håpe at det er plass og skrive inn i boken bak i kirken.

Menighetens VIPPS-nummer er 11567

Om messer 5.-6. september, og oppstart første kommunion og konfirmasjonsundervisning

Om messer 5.-6. september, og oppstart første kommunion og konfirmasjonsundervisning:
Den 5. september kl 18.00 (lørdag – norsk )
Den 6. september kl 10.00 (søndag – engelsk )
Den 6. september kl 11.30 (søndag – norsk, BARNEMESSE )
Dessverre er det ingen polsk messe denne søndagen. Det begynner igjen uken etter.

Det går av å registrere seg på nettsiden (https://billett.katolsk.no/), eller med messe+navn+ditt telefonnummer+antall på SMS eller tlf til sognepresten 47902739 (jeg skriver det så inn for dere). Eller det går sikkert bra å håpe at det er plass og skrive inn i boken bak i kirken.

==

Jeg ønsker at alle som vil KONFIRMERES, og alle som skal begynne på 1. KOMMUNION-undervisning, kommer til 11.30 (Barnemesse).

Etter messen 6. september har jeg en kort orientering og konfirmasjonen i selve kirken. Utfylling av registrering (husk dåpskirke og dåpsdato).

Så går jeg ned i foreningslokalet til familiene med første kommunionsbarn, og for registrering, forklaring, og kort undervisning og en liten lekse. For påmeldingens skyld: Husk dåpskirke, og dåpsdato.
==
Menighetens VIPPS-nummer er 11567.

Messe 30. august 2020

Det er bare én messe førstkommende helg.

Den 30. august kl 11.30 (søndag – norsk )

Sognepresten er da bortreist, men vi får vikar, p Oddvar Moi, som har vikariert flere ganger tidligere.

Ingen lørdagsmesse, ingen polsk messe.

Det går av å registrere seg på nettsiden (https://billett.katolsk.no/), eller med messe+navn+ditt telefonnummer+antall på SMS eller tlf til sognepresten 47902739 (jeg skriver det så inn for dere).
Eller det går sikkert bra å håpe at det er plass og skrive inn i boken bak i kirken.

==

FØRSTE SØNDAG I SEPTEMBER (6. sept.): Jeg ønsker at alle som vil konfirmeres, og alle som skal begynne på 1. kommunions-undervisning, kommer til 11.30 (Barnemesse).
Etter messen 6. september har jeg en kort orientering og konfirmasjonen i kirken. Utfylling av registrering (husk dåpskirke og dåpsdato).

Så går jeg ned til familiene med første kommunionsbarn, og for registrering, forklaring, og kort undervisning og en liten lekse. For påmeldingens skyld: Husk dåpskirke, og dåpsdato.

Menighetens VIPPS-nummer er 11567.

Messer på norsk og polsk 22.-23. august i Sandefjord

Den 22. august kl 18.00 (lørdag)
Den 23. august kl 11.30 (søndag – norsk )
Den 23. august kl 13.00 (søndag – polsk)

Registrering* enten på nettsiden (https://billett.katolsk.no/), eller med messe+navn+ditt telefonnummer+antall på SMS eller tlf til sognepresten 47902739, eller med å håpe at det er plass og skrive inn i boken bak i kirken. billett.katolsk.no

Menighetens VIPPS-nummer er 11567.

*) Navneliste over tilstedeværende for evt smittesporing.

MESSER 15.-16. AUGUST

Den 15. august kl 18.00 (lørdag – Maria opptagelse i himmelen)
Den 16. august kl 11.30 (søndag – norsk – Maria opptagelse i himmelen)
Den 16. august kl 13.00 (søndag – polsk – med deler på norsk – Maria opptagelse i himmelen)
Registrering enten på nettsiden (https://billett.katolsk.no/), eller med messe+navn+ditt telefonnummer+antall på SMS eller tlf til sognepresten 47902739, eller med å håpe at det er plass og skrive inn i boken bak i kirken.
billett.katolsk.no

MESSER 8.-9. AUGUST

Her er messene denne helgen:
Den 8. august kl 18.00 (lørdag – søndagens messe)
Den 9. august kl 11.30 (søndag – norsk)
Den 9. august kl 13.00 (søndag – polsk – med deler på norsk)
Den 9. august kl 18.00 (søndag – engelsk med noe tagalog eller cebuano)

Registrering enten på nettsiden (https://billett.katolsk.no/), eller med messe+navn+ditt telefonnummer+antall på SMS eller tlf til sognepresten 47902739, eller med å håpe at det er plass og skrive inn i boken bak i kirken.

MESSER 1. OG 2. AUGUST 2020

SØNDAG – Barnemesse

Her er messene denne helgen:
Den 1. august kl 18.00 (lørdag – søndagens messe)
Den 2. august kl 10.00 (søndag – engelsk / nigeriansk prest)
Den 2. august kl 11.30 (søndag – norsk – barnemesse)
Den 2. august kl 13.00 (søndag – polsk med noe på norsk)

Registrering enten på nettsiden (https://billett.katolsk.no/), eller med messe+navn+ditt telefonnummer+antall på SMS eller tlf til sognepresten 47902739, eller med å håpe at det er plass og skrive inn i boken bak i kirken.

MESSER 11.-12. JULI 2020

Lørdag 11. juli 18:00 norsk
Søndag 12. juli 11:30 norsk
Søndag 12. juli 13:00 polsk, men fra alteret med dårlig (den norske sogneprestens) uttale – og deler leses på norsk
Bruk helst https://billett.katolsk.no/ for å reservere plass. Eller send SMS (eller ring) til sognepresten, på 47 90 27 39.
Vi har et VIPPS-nummer som er kjempelett å huske: 11567

ORDINÆRE MESSETIDER FOR ST. JOHANNES DØPERENS KATOLSKE KIRKE (SANDEFJORD)

(Inntil denne parentesen fjernes, er det en antallsbegrensning pga covid-19, og det lureste er da å forhåndsreservere plass på nettstedet billett.katolsk.no – eller hvis du ikke får det til, sende navn og telefonnummer til sognepresten 47902739. Du kan også bare komme og HÅPE PÅ at det er plass – og skrive deg inn da.)

Lørdagene i juni

18.00 Messe – søndagens messe

Alle søndager

11.30 Høymesse (1. søndag i måneden: Barnemesse)

13.00 Messe på polsk

1. søndag i måneden

10.00 Messe på engelsk (prest fra Nigeria, alle velkomne)

2. søndag i måneden

18.00 Messe på engelsk (prest fra Filippinerne, alle velkomne)

3. søndag i måneden

10.00 Messe på vietnamesisk

4. søndag i måneden

10.00 Messe på litauisk

Vi har to Vipps-nummer for kollekt til vår menighet:

  • 11567 (uten skattefradrag)
  • 607906 (med skattefradrag, via Oslo Katolske Bispedømme)