Foreløpig statistikk over registrerte katolikker etter fødeland, St Johannes Døperens menighet (Sandefjord) pr 31.12.2019

SUM 69 LAND OG TERRITORIER – 2385 registrerte katolikker

Fødeland – antall

 • Polen – 734 (30,8%)
 • Litauen – 647 (27,1%)
 • Norge – 496 (20,8%)
 • Filippinene – 143 (6,0%)
 • Vietnam – 65 (27,3%)
 • Chile – 16 (0,6%)
 • Eritrea – 16
 • Spania – 15
 • Bosnia-Hercegovina – 13
 • Irland (m/ Nord-Irland) – 13
 • Storbritannia (uten N-I) – 13
 • Kroatia – 12
 • USA – 12
 • Mexico – 11
 • Brasil – 9
 • Dominikanske rep. – 9
 • Portugal – 9
 • India – 8
 • Italia – 8
 • Tyskland – 8
 • Irak – 7
 • Ungarn – 7
 • Liberia – 6
 • Nederland – 6
 • Slovakia – 6
 • Sri Lanka – 6
 • Østerrike – 6
 • Colombia – 5
 • Russland – 5
 • 4 hver: Latvia, Sør-Korea, (sum 8); 3 hver: Canada, Frankrike, Kosovo, Nigeria, Uganda, Venezuela (sum: 18); 2 hver: Costa Rica, Danmark, Ecuador, Etiopia, Guyana, Kapp Verde, Panama, Peru, Romania, Sierra Leone, Singapore, Sveits, Sverige, Trinidad&Tobago, Tsjekkia, Ukraina (sum: 32); og Albania, Argentina, Belgia, Burundi, Cuba, Guadeloupe, Guatemala, Kamerun, Kenya, Kongo (D.R.), Kuwait, Malta, Saudi-Arabia, Surinam, Tanzania, Tonga (Sum: 16)


JULETREFESTER 12. JANUAR

Det blir juletrefester for barn og voksne etter på søndag 12. januar 2019 i menighetslokalet under kirken. Den begynner etter den norske høymessen, det vil si kl 12.30 og ca en time. Etter messen på polsk, dvs fra ca 14.00 er det fortsatt juletrefest, og julenissen kan polsk.

Vi går rundt juletreet og synger julesanger etter den norske messen, vi spiser masse pølser og annet godt, julenissen kommer to ganger med gaver (han snakker norsk, og når den polske messen er ferdig kan han polsk også), det er også utlodning.

ORDINÆRE MESSETIDER FOR ST. JOHANNES DØPERENS KATOLSKE KIRKE (SANDEFJORD)

Alle søndager

11.30 Høymesse (1. søndag i måneden: Barnemesse)

13.00 Messe på polsk

1. søndag i måneden

10.00 Messe på engelsk (prest fra Nigeria, alle velkomne)

2. søndag i måneden

18.00 Messe på engelsk (prest fra Filippinerne, alle velkomne)

3. søndag i måneden

10.00 Messe på vietnamesisk

4. søndag i måneden

10.00 Messe på litauisk

Første kommunion og Ferming (konfirmasjon)

Første kommunion: Påmelding, spørsmål om undervisningen og andre henvendelser rettes til sogneprest p.Claes Tande, tlf 479 02 739 eller epost claes.tande@katolsk.no.

Det er vanligvis undervisning etter høymessene den første og tredje søndag hver måned. Litt annerledes etter jul og rundt påskeferien.

Dato for første kommunion i 2020 er ikke fastsatt.  Blir vanligvis etter påske. Foreldrene er med på å bestemme når det passer best.

Dersom det er barn som trenger undervisning på et annet språk enn norsk, så meld ifra. Kanskje kan det ordnes.

Ferming (konfirmasjon): Påmelding, spørsmål om undervisningen og andre henvendelser rettes til sognepresten p.Claes Tande, tlf 479 02 739 eller epost claes.tande@katolsk.no.

Presten vil vite hvilke ukedager som passer best for de enkelte å ha undervisning på; deretter legges puslespillet med undervisningsdager.

Dato for konfirmasjon i 2020 er ikke fastsatt, blir vanligvis i slutten av mai eller begynnelsen av juni.

Registrer deg som katolikk

For at Den katolske kirke skal få offentlige tilskudd for medlemmene, må katolikker i Norge være registrert med fullt 11-sifret fødselsnummer (fødselsdato + personnummer). Dette gjelder også deg som er midlertidig bosatt utenlands, og deg som er norsk statsborger bosatt utenlands (du utløser statstilskudd selv om du ikke er bostedsregistrert i Norge). Du kan registrere deg via et skjema på nett..

Status for rehabilitering av kirkebygningen – fortsatt behov for økonomiske bidrag

Siden vi overtok kirkebygningen etter metodistene i 2009 har vi holdt på med oppussings- og restaurerings-arbeider innvendig og utvendig. Den største jobben som gjenstår pr desember 2018 er indre opppussing av kirkerommet.

Vårt arbeid med kirkebygningen har blitt satt pris på   –   Foreningen Gamle Sandefjord – med formål å arbeide for bevaring av det gamle by-og bygningsmiljøet i Sandefjord – tildelte oss Bevaringsprisen for 2013 for den ytre rehabiliteringen som vi fikk utført april-juli det året. Se omtale under www.katolsk.no og oppslag i Sandefjord Blad.

Siden november 2013 har rehabiliteringen fortsatt:

 • helt ny drenering og vann/avløp utvendig og innvendig
 • full rehabilitering av kjelleretasjen med menighetssal, kjøkken, toaletter og undervisnings/møterom, bl.a. for å bli kvitt fuktproblem: nye gulv med isolasjon, varmekabler og fliser, alle vegger pusset/malt, ny ventilasjon og nytt elektrisk anlegg
 • brannsikringstiltak, herunder brannvarsling direkte til brannvesenet
 • P-plass/bakgård på vestsiden asfaltert, på østsiden ny mur mot nabotomt, grusgang rundt gressplen og ny sokkelmur i granitt med smijernsgjerde ut mot gaten
 • polsk gruppe har gitt nytt tabernakel og pusset opp veggene inne i alterrommet

Vi har fortsatt stort behov for økonomiske bidrag.

Arbeidene hittil har kostet ca 4 mill. Vi fikk kr 600.000 fra Bonifatiuswerk i Tyskland, har brukt midler fra kirkebidrag og fra bispedømmet, dessuten tatt opp banklån på ca 1,5 mill. Pr desember 2018 er ca en tredjedel av dette allerede nedbetalt.

Den største jobben som gjenstår pr november 2018 er indre oppussing av kirkerommet,  inklusive fornyelse av alt elektrisk. I samråd med eiendomsavdelingen i bispedømmet (OKB) har vi kommet fram til hvilke krav som må stilles for å få utført dette på en håndverksmessig forsvarlig måte. Vi har fått et tilbud fra entreprenør på gjennomføring på nærmere kr 4 millioner.

Menighetsrådet har i desember 2018 besluttet at vi ønsker å bruke 2019 til å få avklart hvilken støtte vi kan få til oppussingen fra bispedømmet og fra Bonifatiuswerk i Tyskland.  Der er søknadsfrist 1.september hver år.  Det innebærer at tidligste tidspunkt for å ha fått avklart finansiering og å ta endelig beslutning om gjennomføring blir på slutten av 2019 eller i begynnelsen av 2020.  Selve gjennomføringen av oppussingen vil da bli tidligst i perioden juni – oktober 2020.

Alle økonomiske bidrag er svært velkomne, uansett størrelse.  Også små beløp monner!   Bidrag kan gis direkte til vår konto 1503.10.05369, eller gjennom ordningen for gaver til kirken med skattefradrag, som administreres av Oslo Katolske Bispedømme (OKB).

Dere kan også gi penger med Vipps til #11567 St.Johannes Døperen menighet, Oslo Katolske Bispedømme.

Foreløpig statistikk over registrerte katolikker etter fødeland, St Johannes Døperens menighet (Sandefjord) pr 31.12.2018

Fødeland – antall

Norge – 469
Polen – 672
Litauen – 608
Filippinene – 142
Vietnam – 60

Chile – 18
Spania – 16
Bosnia-Hercegovina – 15
Kroatia – 14
Eritrea -12
Irland (m/ Nord-Irland) – 12
Mexico – 12
Storbritannia – 12
USA – 12

Portugal – 9
Brasil – 9
Dominikanske rep. – 9

Irak – 8
Italia – 8
Tyskland – 8

India – 7
Ungarn – 7

Liberia – 6
Nederland – 6
Slovakia – 6
Sri Lanka – 6
Østerrike – 6

Colombia – 5

Fra andre land:

4 hver: Frankrike, Nigeria, Russland, Sør-Korea, Uganda (sum 20)

3 hver: Canada, Kosovo, Latvia, Tsjekkia, Venezuela (sum: 15)

Færre: Albania, Argentina, Belgia, Burundi, Costa Rica, Cuba, Danmark, Ecuador, Etiopia, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Island, Kamerun, Kapp Verde, Kenya, Kongo (D.R.), Kuwait, Malta, Panama, Peru, Romania, Saudi-Arabia, Sierra Leone, Singapore, Surinam, Sveits, Sverige, Tanzania, Trinidad&Tobago, Ukraina, Zambia, Tonga (Sum: 45)

SUM ALLE 71 LAND OG TERRITORIER – 2254

Menighetsrådet konstituert 30.august 2017

Sammensetningen av det nye menighetsrådet er som fremgår av posten nedenfor denne. Det nye rådet konstituerte seg 30. august. Ny leder/ordfører: Trine Bakken (telefon -982 08 380). Sekretær: Knut Barra (epost kbarra@broadpark.no, telefon 952 87 764). Menighetsrådets representanter til Pastoralrådet i Oslo Katolske Bispedømme er lederen Trine Bakken, og som vara Vivian Ugwu – telefon 943.84.480.

Menighetsråd valgt juli 2017

Etter valg fra 11. juni til 2. juli 2017 samt sogneprestens utnevnelse av ytterligere to medlemmer har vårt menighetsråd (St Johannes Døperen, Sandefjord) nå de følgende medlemmer, foruten sognepresten, f Claes Tande:

1. Krzysztof Szczepaniak, født 1974 i Krasnik, Polen (valgt)

2.Aldona Ramuté Hansen, født 1959 i Motiškiai (Tauragė), Litauen (valgt)

3. Knut Barra, født 1954 i Oslo, Norge (valgt)

4. Rozlyn Lajara Pettersen, født 1959 i Lipa City (Batangas), Filippinene (valgt)

5. Jonas Gudelis, født 1969 i Kaunas, Litauen (valgt)

6. Hans W. Hygen, født 1944 i Oslo, Norge (valgt)

7. Trine Bakken, født i 1963 i Sandefjord (valgt)

8. Phuoc van Hoang, født 1969 i Đà Lạt (Lâm Đồng), Vietnam (utnevnt av sognepresten)

9. Vivian Chinyere Ugwu, født 1980 i Enugu, Nigeria (utnevnt av sognepresten)

Sandefjord, 10. juli 2017

(Stemmene ble talt av Lilibeth G. Capiral sammen med sognepresten; 98 gyldige stemmer og 1 ugyldig.)