ORDINÆRE MESSETIDER

Alle søndager
10:00 ofte – ikke alltid – messe (forskjellige språk, se nedenfor)
11.30 Høymesse (1. søndag i måneden: Barnemesse)
14.00 Messe på polsk

1. søndag i måneden

10.00 Messe på engelsk (prest fra Nigeria)

2. søndag i måneden

10.00 Messe på engelsk (prest fra Filippinene)
12.45 Messe på litauisk

3. søndag i måneden

10.00 Messe på vietnamesisk

VIPPS
Vi har to Vipps-nummer for kollekt til vår menighet:

• 11567 (uten skattefradrag)
• 607906 (med skattefradrag, via Oslo Katolske Bispedømme)

NYTT MENIGHETSRÅD

Det nye menighetsrådet er valgt for to år, og konstituerer seg med leder, sekretær osv etter sogneprestens ferie.

Sognepresten f. Claes Tande (formann- selvskreven)

Valgte medlemmer:

Knut Barra,

Aldona Ramuté Hansen,

Jonas Gudelis,

Krzysztof Szczepaniak,

Hans W. Hygen,

Vivian Chinyere Ugwu,

Kim Oanh Tri Tran;

utnevnte av sognepresten:

Mahder Ghebru Abrihim,

Magda Adamek*,

Jean Espinosa Salutin.

(*Magda er bortreist og vikar for henne inntil sommeren 2023 er Maciej Tomasz Mucha).

==Stemmetall==

Det ble avgitt 69 stemmer, med anledning til å stemme på inntil syv personer. Tre stemmer ble forkastet; det var 66 gyldige stemmer. Tellekomiteen bestod av Celeste og Ralindo Alberto, og Alexander Nerheim, og de telte opp den 20. oktober 2022.

Opptellingsresultat:

Aldona Ramuté Hansen 1959, Litauen 48 stemmer
Valgt
Jonas Gudelis 1969, Litauen 33 Valgt
Hans W. Hygen 1944, Norge 28 Valgt
Vivian Chinyere Ugwu 1980, Nigeria 27 Valgt
Knut Honoré Barra 1954, Norge 26 Valgt
Kim Oanh Thi Tran 1967, Vietnam 23 Valgt
Krzysztof Szczepaniak 1974, Polen 23 Valgt
       
Jean Espinoza Salutin 1988, Filippinene 21  
Magda Adamek 1980, Polen 17  
Mahder Ghebru Abrihim 1982, Eritrea 16  
Maciej Tomasz Mucha 1988, Polen 14  

Første kommunion og Ferming (konfirmasjon)

Første kommunion: Påmelding, spørsmål om undervisningen og andre henvendelser rettes til sogneprest p.Claes Tande, tlf 479 02 739 eller epost claes.tande@katolsk.no.

Det er vanligvis undervisning etter høymessene den første og tredje søndag hver måned. Litt annerledes etter jul og rundt påskeferien.

Første kommunion er vanligvis etter påske. Foreldrene er med på å bestemme når det passer best.

Dersom det er barn som trenger undervisning på et annet språk enn norsk, så meld ifra. Kanskje kan det ordnes.

Ferming (konfirmasjon): Påmelding, spørsmål om undervisningen og andre henvendelser rettes til sognepresten p.Claes Tande, tlf 479 02 739 eller epost claes.tande@katolsk.no.

Presten vil vite hvilke ukedager som passer best for de enkelte å ha undervisning på; deretter legges puslespillet med undervisningsdager.

Dato for konfirmasjon er vanligvis i slutten av mai eller begynnelsen av juni.

Registrer deg som katolikk

For at Den katolske kirke skal få offentlige tilskudd for medlemmene, må katolikker i Norge være registrert med fullt 11-sifret fødselsnummer (fødselsdato + personnummer). Dette gjelder også deg som er midlertidig bosatt utenlands, og deg som er norsk statsborger bosatt utenlands (du utløser statstilskudd selv om du ikke er bostedsregistrert i Norge). Du kan registrere deg via et skjema på nett..

Ferdig rehabilitering: kirkerommet 03.12.2021, menighetssalen 01.09.2022, klokketårn innvendig 17.11.2022

Siden vi overtok kirkebygningen etter metodistene i 2009 har det blitt utført mange større oppussings- og rehabiliterings-arbeider innvendig og utvendig. Den 3.desember 2021 ble innvendige oppussing av kirkerom og våpenhus ferdig. Kirkerommet hadde da vært stengt for bruk siden 23.august. 

Kostnadene ble nærmere én million lavere enn de budsjetterte 3,75 Mill inkl.mva.   Murer og maler fant fram til enklere metoder for å fjerne gammel puss og maling, det ble enklere løsninger for gulv/underlagsarbeide, og det ble droppet å skifte isolasjon i flate himlinger på sidene i kirkerommet. ELektrisk arbeid med belysning og oppvarming økte noe i omfang.

1.september 2022 var utbedring av gulv og vegger i menighetssalen ferdig, etter vannlekkasje i juli 2021. Menighetssalen var utilgjengelig i over ett år, tørking tok lang tid . Skaden ble dekket av forsikring (KNIF).

Innvendig oppussing av klokketårnet, med nytt etasjeskille og trapp, ble utført høsten 2022. Byggmesterfirma Torolf Stenersen AS var hovedentreprenør, underenterprenører trappesnekker Espen Berg, murerfirma Tveiten&Riis, malerfirma Bjørvik&Haugen og Komplett Elektro.  Kostnad ca kr 750.000.

I juni 2023 er det gjort utvendig vedlikehold av vegger/fasader, med vask, reparasjoner og maling. Det er 10 år siden den utvendige rehabiliteringen og regelmessig vedlikehold forebygger forvitring.

Om noen år vil det bli behov for å gjøre noe med skiftertaket: bytte undertak og lekter, og fornye /skifte ut en del skiferplater.  Ved den ytre rehabiliteringen i 2013 siden ble det vurdert å kunne utsettes. 

Vårt arbeid med kirkebygningen har tidligere blitt satt pris på.  Foreningen Gamle Sandefjord – med formål å arbeide for bevaring av det gamle by-og bygningsmiljøet i Sandefjord – tildelte oss Bevaringsprisen for 2013 for den ytre rehabiliteringen. Se omtale under www.katolsk.no og oppslag i Sandefjord Blad.

Siden 2013 har det blitt  lagt helt ny drenering og vann/avløp utvendig og innvendig, kjelleretasjen er fullt rehabilitert med menighetssal, kjøkken, toaletter og undervisnings/møterom.  Det er gjort brannsikringstiltak, herunder brannvarsling direkte til brannvesenet.  Det er satt opp ny mur mot nabo i øst, og ny granittmur med smijernsgjerde mot gaten.

Arbeidene hittil har kostet ca 8,2 mill. Vi har i to omganger fått bidrag fra Bonifatiuswerk i Tyskland, tilsammen 1,2 mill.  Oslo Katolske Bispedømme har dekket ca 2,7 mill for innvendig rehabilitering. Resten har menigheten dekket med kollekt, gaver og årlige kirkebidrag (skattemidler fra staten som fordeles via bispedømmet). I 2013 ble noe finansiert med banklån, som pr mai 2020 var nedbetalt.

Alle økonomiske bidrag er svært velkomne, uansett størrelse. Også små beløp monner!   Bidrag kan sendes direkte til vår konto 1503.10.05369, eller gjennom ordningen for gaver til kirken med skattefradrag, som administreres av Oslo Katolske Bispedømme (OKB).

Penger kan også overføres med ett av følgende Vipps-nummer:

 • 11567 (uten skattefradrag)
 • 607906 (med skattefradrag, via Oslo Katolske Bispedømme, opplysning om betalingen knyttes da til ditt navn og fødselsnummer og deles med skattemyndighetene)

VELLYKKET 10-ÅRS JUBILEUM

EN STOR TAKK til alle som bidro til å gjøre vårt tiårs jubileum som menighet så vellykket. De som planla, vasket, pyntet, sang, leste, ministrerte, streamet på facebook, forberedte maten, tilrettela serveringen etterpå.

Vi feiret på søndag 28. juni 2020, men menigheten ble opprettet til St .Hans den 24. juni 2010. «I gamle dager» var det annerledes, verken koronavirus eller arbeidsdag i Sandefjord til St.Hans.

Det kom akkurat så mange som kirken kunne tåle med våre antallsbegrensninger (det var 50 som skrev seg opp og noen ekstra som glemte å gjøre det, og noen som forberedte i menighetssalen).

Til feiringen fikk vi gaver (i tillegg til det vi evt oppdager på Vipps 11567 etterhvert). Foruten kollekten har vå fått et nytt alterkrusifiks, nytt lesestativ på messeboken på alteret, en gong til bruk ved forvandlingen. Vi fikk blomster og muntlige hilsener (St.Olav/Tønsberg), og skriftlige fra Tønsbergs sogneprest anno 2020 (p Pham huu Y), fra fransiskenerklosterert i Larvik, fra menigheten St.Frans/Larvik, fra den litauiske sjelesorger p. Valdemaras Lisovskis.

Det var nok mat, barna likte både kaken, isen og pølsene. Og de voksne også. Synd at ikke gikk å sitte utendørs på grunn av skyene og dråpene, men det gikk likevel veldig fint.

Tilfeldighetene (?) ville det slik at det katolske tidsskriftet St. Olav kom ut kort tid før jubileet, og at det akkurat i dette nummeret var flere sider som handlet om vår menighet. Du finner det på nettet:
http://www.katolsk.no/organisasjon/norge/kirkebladet/index#arkiv KLIKK på 2/2020 (på damen fra Kongo), og bla til sidene 28-33.

Foreløpig statistikk over registrerte katolikker etter fødeland, St Johannes Døperens menighet (Sandefjord) pr 31.12.2019

SUM 69 LAND OG TERRITORIER – 2385 registrerte katolikker

Fødeland – antall

 • Polen – 734 (30,8%)
 • Litauen – 647 (27,1%)
 • Norge – 496 (20,8%)
 • Filippinene – 143 (6,0%)
 • Vietnam – 65 (27,3%)
 • Chile – 16 (0,6%)
 • Eritrea – 16
 • Spania – 15
 • Bosnia-Hercegovina – 13
 • Irland (m/ Nord-Irland) – 13
 • Storbritannia (uten N-I) – 13
 • Kroatia – 12
 • USA – 12
 • Mexico – 11
 • Brasil – 9
 • Dominikanske rep. – 9
 • Portugal – 9
 • India – 8
 • Italia – 8
 • Tyskland – 8
 • Irak – 7
 • Ungarn – 7
 • Liberia – 6
 • Nederland – 6
 • Slovakia – 6
 • Sri Lanka – 6
 • Østerrike – 6
 • Colombia – 5
 • Russland – 5
 • 4 hver: Latvia, Sør-Korea, (sum 8); 3 hver: Canada, Frankrike, Kosovo, Nigeria, Uganda, Venezuela (sum: 18); 2 hver: Costa Rica, Danmark, Ecuador, Etiopia, Guyana, Kapp Verde, Panama, Peru, Romania, Sierra Leone, Singapore, Sveits, Sverige, Trinidad&Tobago, Tsjekkia, Ukraina (sum: 32); og Albania, Argentina, Belgia, Burundi, Cuba, Guadeloupe, Guatemala, Kamerun, Kenya, Kongo (D.R.), Kuwait, Malta, Saudi-Arabia, Surinam, Tanzania, Tonga (Sum: 16)