Registrer deg som katolikk

For at Den katolske kirke skal få offentlige tilskudd for medlemmene, må katolikker i Norge være registrert med fullt 11-sifret fødselsnummer (fødselsdato + personnummer). Dette gjelder også deg som er midlertidig bosatt utenlands, og deg som er norsk statsborger bosatt utenlands (du utløser statstilskudd selv om du ikke er bostedsregistrert i Norge). Du kan registrere deg via et skjema på nett..

Ferdig rehabilitering: kirkerommet 03.12.2021, menighetssalen 01.09.2022, klokketårn innvendig 17.11.2022

Siden vi overtok kirkebygningen etter metodistene i 2009 har det blitt utført mange større oppussings- og rehabiliterings-arbeider innvendig og utvendig. Den 3.desember 2021 ble innvendige oppussing av kirkerom og våpenhus ferdig. Kirkerommet hadde da vært stengt for bruk siden 23.august. 

Det er gledelig at kostnaden har blitt nærmere én million lavere enn de budsjetterte 3,75 Mill inkl.mva.   Vi sparte vesentlige kostnader ved at murer og maler fant fram til enklere metoder for å fjerne gammel puss og maling, enklere løsninger for gulv/underlagsarbeide, og det ble droppet å skifte isolasjon flate himlinger på sidene i kirkerommet. For elektrisk arbeid med belysning og oppvarming ble det noe økt omfang.

1.september 2022 var utbedring menighetssalen i underetasjen ferdig.  Gulv og mye av veggene var ødelagt etter vannlekkasje 31.juli 2021. Menighetssalen var utilgjengelig for bruk i over ett år, tørking tok svært lang tid . Utførte arbeider er dekket av forsikring (KNIF).

Innvendig oppussing av klokketårnet, med nytt etasjeskille og trapp, ble utfør fra august til november 2022. Byggmesterfirma Torolf Stenersen AS har vært hovedentreprenør, underenterprenører trappesnekker Espen Berg, murerfirma Tveiten&Riis, malerfirma Bjørvik&Haugen og Komplett Elektro.  Kostnad ca kr 750.000 inkl.mva.

For videre vedlikehold av kirkebygningen er det behov for utvendig rengjøring av vegger/fasader. Det er nå 10 år siden utvendig rehabilitering.  Rengjøring er sterkt anbefalt for å forebygge mot forvitring.

Videre vil det bli behov for å gjøre noe med skiftertaket.  For 10 år siden ble det utsatt, for å holde kostnadene nede. På et tidspunkt blir det behov for å bytte undertak og lekter mm, og fornye / skifte ut en del skiferplater.

Vårt arbeid med kirkebygningen har tidligere blitt satt pris på.  Foreningen Gamle Sandefjord – med formål å arbeide for bevaring av det gamle by-og bygningsmiljøet i Sandefjord – tildelte oss Bevaringsprisen for 2013 for den ytre rehabiliteringen. Se omtale under www.katolsk.no og oppslag i Sandefjord Blad.

Siden 2013 har det blitt  lagt helt ny drenering og vann/avløp utvendig og innvendig, kjelleretasjen er fullt rehabilitert med menighetssal, kjøkken, toaletter og undervisnings/møterom.  Det er gjort brannsikringstiltak, herunder brannvarsling direkte til brannvesenet.  Det er satt opp ny mur mot nabo i øst, og ny granittmur med smijernsgjerde ut mot gaten.

Arbeidene hittil har kostet ca 7,3 mill. Vi har i to omganger fått bidrag fra Bonifatiuswerk i Tyskland, tilsammen 1,2 mill.  Vi har brukt midler fra kirkebidrag og fra bispedømmet. Noe er blitt finansiert med banklån, som pr mai 2020 ble nedbetalt.

Alle økonomiske bidrag er svært velkomne, uansett størrelse, slik at behovet for å ta opp mer lån blir så lite som mulig.  Også små beløp monner!   Bidrag kan dere direkte til vår konto 1503.10.05369, eller gjennom ordningen for gaver til kirken med skattefradrag, som administreres av Oslo Katolske Bispedømme (OKB).

Penger kan også overføres med ett av følgende Vipps-nummer:

  • 11567 (uten skattefradrag)
  • 607906 (med skattefradrag, via Oslo Katolske Bispedømme, opplysning om betalingen knyttes da til ditt navn og fødselsnummer og deles med skattemyndighetene)