NYTT MENIGHETSRÅD

Det nye menighetsrådet ble i oktober 2022 valgt for to år:

Sognepresten f. Claes Tande (formann- selvskreven)

Valgte medlemmer:

Knut Barra,

Aldona Ramuté Hansen,

Jonas Gudelis,

Krzysztof Szczepaniak,

Hans W. Hygen,

Vivian Chinyere Ugwu,

utnevnte av sognepresten:

Mahder Ghebru Abrihim,

Magda Adamek*,

Jean Espinosa Salutin.

(*Magda var bortreist inntil sommeren 2023, vikar var Maciej Tomasz Mucha).

==Stemmetall==

Det ble avgitt 69 stemmer, med anledning til å stemme på inntil syv personer. Tre stemmer ble forkastet; det var 66 gyldige stemmer. Tellekomiteen bestod av Celeste og Ralindo Alberto, og Alexander Nerheim, og de telte opp den 20. oktober 2022.

Opptellingsresultat:

Aldona Ramuté Hansen 1959, Litauen 48 stemmer
Valgt
Jonas Gudelis 1969, Litauen 33 Valgt
Hans W. Hygen 1944, Norge 28 Valgt
Vivian Chinyere Ugwu 1980, Nigeria 27 Valgt
Knut Honoré Barra 1954, Norge 26 Valgt
Kim Oanh Thi Tran 1967, Vietnam 23 Valgt (senere fratrådt)
Krzysztof Szczepaniak 1974, Polen 23 Valgt
       
Jean Espinoza Salutin 1988, Filippinene 21  
Magda Adamek 1980, Polen 17  
Mahder Ghebru Abrihim 1982, Eritrea 16  
Maciej Tomasz Mucha 1988, Polen 14