Første kommunion og Ferming (konfirmasjon)

Første kommunion: Påmelding, spørsmål om undervisningen og andre henvendelser rettes til sogneprest p.Claes Tande, tlf 479 02 739 eller epost claes.tande@katolsk.no.

Det er vanligvis undervisning etter høymessene den første og tredje søndag hver måned. Litt annerledes etter jul og rundt påskeferien.

Første kommunion er vanligvis etter påske. Foreldrene er med på å bestemme når det passer best.

Dersom det er barn som trenger undervisning på et annet språk enn norsk, så meld ifra. Kanskje kan det ordnes.

Ferming (konfirmasjon): Påmelding, spørsmål om undervisningen og andre henvendelser rettes til sognepresten p.Claes Tande, tlf 479 02 739 eller epost claes.tande@katolsk.no.

Presten vil vite hvilke ukedager som passer best for de enkelte å ha undervisning på; deretter legges puslespillet med undervisningsdager.

Dato for konfirmasjon er vanligvis i slutten av mai eller begynnelsen av juni.

Registrer deg som katolikk

For at Den katolske kirke skal få offentlige tilskudd for medlemmene, må katolikker i Norge være registrert med fullt 11-sifret fødselsnummer (fødselsdato + personnummer). Dette gjelder også deg som er midlertidig bosatt utenlands, og deg som er norsk statsborger bosatt utenlands (du utløser statstilskudd selv om du ikke er bostedsregistrert i Norge). Du kan registrere deg via et skjema på nett..

Rehabilitering kirkebygning – innvendig trapperom ferdig 08.11.2023

Siden vi overtok kirkebygningen etter metodistene i 2009 har det blitt utført mange større oppussings- og rehabiliterings-arbeider innvendig og utvendig.

Siste del av innvendig rehabilitering er nå ferdig (08.11.2023): oppussing trapperom og forbedring med rekkverk også langs veggene i trappeløp og øvre trappeavsats.

Øvrige arbeider de senere årene:

  • Høsten 2021: oppussing av kirkerom og våpenhus, var stengt for bruk fra 23.august til 3.desember.
  • Juli-september 2022: gulv og vegger i menighetssalen, etter vannlekkasje i juli 2021. Menighetssalen var utilgjengelig i over ett år, tørking tok lang tid . Skaden dekket av forsikring (KNIF).
  • Høsten 2022: innvendig oppussing klokketårn, med nytt etasjeskille og trapp. 
  • Juni 2023: utvendig vedlikehold av vegger/fasader, med vask, reparasjoner og maling (10 år siden den fullstendige utvendige rehabiliteringen i 2013).

Til våren (2024) er det ønskelig å få malt utvendig alle vinduer og dører, i og med at det nå er 10 år siden de ble satt inn nye.  Vi innhenter tilbud på dette.

Om noen år vil det bli behov for å gjøre noe med skiftertaket: bytte undertak og lekter, og fornye /skifte ut en del skiferplater.  Ved den ytre rehabiliteringen i 2013 siden ble det vurdert å kunne utsettes. 

Vårt arbeid med kirkebygningen har tidligere blitt satt pris på.  Foreningen Gamle Sandefjord – med formål å arbeide for bevaring av det gamle by-og bygningsmiljøet i Sandefjord – tildelte oss Bevaringsprisen for 2013 for den ytre rehabiliteringen. Se omtale under www.katolsk.no og oppslag i Sandefjord Blad.

Siden 2013 har det blitt  lagt helt ny drenering og vann/avløp utvendig og innvendig, kjelleretasjen er fullt rehabilitert med menighetssal, kjøkken, toaletter og undervisnings/møterom.  Det er gjort brannsikringstiltak, herunder brannvarsling direkte til brannvesenet.  Det er satt opp ny mur mot nabo i øst, og ny granittmur med smijernsgjerde mot gaten.

Arbeidene hittil har kostet ca 8,9 mill. Vi har i to omganger fått bidrag fra Bonifatiuswerk i Tyskland, tilsammen 1,2 mill.  Oslo Katolske Bispedømme har dekket ca 2,7 mill for innvendig rehabilitering. Resten har menigheten dekket med kollekt, gaver og årlige kirkebidrag (skattemidler fra staten som fordeles via bispedømmet). I 2013 ble noe finansiert med banklån, som pr mai 2020 var nedbetalt.

Alle økonomiske bidrag er svært velkomne, uansett størrelse. Også små beløp monner!   Bidrag kan sendes direkte til vår konto 1503.10.05369, eller gjennom ordningen for gaver til kirken med skattefradrag, som administreres av Oslo Katolske Bispedømme (OKB).

Penger kan også overføres med ett av følgende Vipps-nummer:

  • 11567 (uten skattefradrag)
  • 607906 (med skattefradrag, via Oslo Katolske Bispedømme, opplysning om betalingen knyttes da til ditt navn og fødselsnummer og deles med skattemyndighetene)