ORDINÆRE MESSETIDER

Alle søndager
10:00 ofte – ikke alltid – messe (forskjellige språk, se nedenfor)
11.30 Høymesse (1. søndag i måneden: Barnemesse)
14.00 Messe på polsk

1. søndag i måneden

10.00 Messe på engelsk (prest fra Nigeria)

2. søndag i måneden

10.00 Messe på engelsk (prest fra Filippinene)
12.45 Messe på litauisk

3. søndag i måneden

10.00 Messe på vietnamesisk

VIPPS
Vi har to Vipps-nummer for kollekt til vår menighet:

• 11567 (uten skattefradrag)
• 607906 (med skattefradrag, via Oslo Katolske Bispedømme)

NYTT MENIGHETSRÅD

Det nye menighetsrådet ble i oktober 2022 valgt for to år:

Sognepresten f. Claes Tande (formann- selvskreven)

Valgte medlemmer:

Knut Barra,

Aldona Ramuté Hansen,

Jonas Gudelis,

Krzysztof Szczepaniak,

Hans W. Hygen,

Vivian Chinyere Ugwu,

utnevnte av sognepresten:

Mahder Ghebru Abrihim,

Magda Adamek*,

Jean Espinosa Salutin.

(*Magda var bortreist inntil sommeren 2023, vikar var Maciej Tomasz Mucha).

==Stemmetall==

Det ble avgitt 69 stemmer, med anledning til å stemme på inntil syv personer. Tre stemmer ble forkastet; det var 66 gyldige stemmer. Tellekomiteen bestod av Celeste og Ralindo Alberto, og Alexander Nerheim, og de telte opp den 20. oktober 2022.

Opptellingsresultat:

Aldona Ramuté Hansen 1959, Litauen 48 stemmer
Valgt
Jonas Gudelis 1969, Litauen 33 Valgt
Hans W. Hygen 1944, Norge 28 Valgt
Vivian Chinyere Ugwu 1980, Nigeria 27 Valgt
Knut Honoré Barra 1954, Norge 26 Valgt
Kim Oanh Thi Tran 1967, Vietnam 23 Valgt (senere fratrådt)
Krzysztof Szczepaniak 1974, Polen 23 Valgt
       
Jean Espinoza Salutin 1988, Filippinene 21  
Magda Adamek 1980, Polen 17  
Mahder Ghebru Abrihim 1982, Eritrea 16  
Maciej Tomasz Mucha 1988, Polen 14  

Første kommunion og Ferming (konfirmasjon)

Første kommunion: Påmelding, spørsmål om undervisningen og andre henvendelser rettes til sogneprest p.Claes Tande, tlf 479 02 739 eller epost claes.tande@katolsk.no.

Det er vanligvis undervisning etter høymessene den første og tredje søndag hver måned. Litt annerledes etter jul og rundt påskeferien.

Første kommunion er vanligvis etter påske. Foreldrene er med på å bestemme når det passer best.

Dersom det er barn som trenger undervisning på et annet språk enn norsk, så meld ifra. Kanskje kan det ordnes.

Ferming (konfirmasjon): Påmelding, spørsmål om undervisningen og andre henvendelser rettes til sognepresten p.Claes Tande, tlf 479 02 739 eller epost claes.tande@katolsk.no.

Presten vil vite hvilke ukedager som passer best for de enkelte å ha undervisning på; deretter legges puslespillet med undervisningsdager.

Dato for konfirmasjon er vanligvis i slutten av mai eller begynnelsen av juni.

VELLYKKET 10-ÅRS JUBILEUM

EN STOR TAKK til alle som bidro til å gjøre vårt tiårs jubileum som menighet så vellykket. De som planla, vasket, pyntet, sang, leste, ministrerte, streamet på facebook, forberedte maten, tilrettela serveringen etterpå.

Vi feiret på søndag 28. juni 2020, men menigheten ble opprettet til St .Hans den 24. juni 2010. «I gamle dager» var det annerledes, verken koronavirus eller arbeidsdag i Sandefjord til St.Hans.

Det kom akkurat så mange som kirken kunne tåle med våre antallsbegrensninger (det var 50 som skrev seg opp og noen ekstra som glemte å gjøre det, og noen som forberedte i menighetssalen).

Til feiringen fikk vi gaver (i tillegg til det vi evt oppdager på Vipps 11567 etterhvert). Foruten kollekten har vå fått et nytt alterkrusifiks, nytt lesestativ på messeboken på alteret, en gong til bruk ved forvandlingen. Vi fikk blomster og muntlige hilsener (St.Olav/Tønsberg), og skriftlige fra Tønsbergs sogneprest anno 2020 (p Pham huu Y), fra fransiskenerklosterert i Larvik, fra menigheten St.Frans/Larvik, fra den litauiske sjelesorger p. Valdemaras Lisovskis.

Det var nok mat, barna likte både kaken, isen og pølsene. Og de voksne også. Synd at ikke gikk å sitte utendørs på grunn av skyene og dråpene, men det gikk likevel veldig fint.

Tilfeldighetene (?) ville det slik at det katolske tidsskriftet St. Olav kom ut kort tid før jubileet, og at det akkurat i dette nummeret var flere sider som handlet om vår menighet. Du finner det på nettet:
http://www.katolsk.no/organisasjon/norge/kirkebladet/index#arkiv KLIKK på 2/2020 (på damen fra Kongo), og bla til sidene 28-33.

Foreløpig statistikk over registrerte katolikker etter fødeland, St Johannes Døperens menighet (Sandefjord) pr 31.12.2019

SUM 69 LAND OG TERRITORIER – 2385 registrerte katolikker

Fødeland – antall

 • Polen – 734 (30,8%)
 • Litauen – 647 (27,1%)
 • Norge – 496 (20,8%)
 • Filippinene – 143 (6,0%)
 • Vietnam – 65 (27,3%)
 • Chile – 16 (0,6%)
 • Eritrea – 16
 • Spania – 15
 • Bosnia-Hercegovina – 13
 • Irland (m/ Nord-Irland) – 13
 • Storbritannia (uten N-I) – 13
 • Kroatia – 12
 • USA – 12
 • Mexico – 11
 • Brasil – 9
 • Dominikanske rep. – 9
 • Portugal – 9
 • India – 8
 • Italia – 8
 • Tyskland – 8
 • Irak – 7
 • Ungarn – 7
 • Liberia – 6
 • Nederland – 6
 • Slovakia – 6
 • Sri Lanka – 6
 • Østerrike – 6
 • Colombia – 5
 • Russland – 5
 • 4 hver: Latvia, Sør-Korea, (sum 8); 3 hver: Canada, Frankrike, Kosovo, Nigeria, Uganda, Venezuela (sum: 18); 2 hver: Costa Rica, Danmark, Ecuador, Etiopia, Guyana, Kapp Verde, Panama, Peru, Romania, Sierra Leone, Singapore, Sveits, Sverige, Trinidad&Tobago, Tsjekkia, Ukraina (sum: 32); og Albania, Argentina, Belgia, Burundi, Cuba, Guadeloupe, Guatemala, Kamerun, Kenya, Kongo (D.R.), Kuwait, Malta, Saudi-Arabia, Surinam, Tanzania, Tonga (Sum: 16)