ORDINÆRE MESSETIDER

Alle søndager
10:00 ofte – ikke alltid – messe (forskjellige språk, se nedenfor)
11.30 Høymesse (1. søndag i måneden: Barnemesse)
14.00 Messe på polsk

1. søndag i måneden

10.00 Messe på engelsk (prest fra Nigeria)

2. søndag i måneden

10.00 Messe på engelsk (prest fra Filippinene)
12.45 Messe på litauisk

3. søndag i måneden

10.00 Messe på vietnamesisk

VIPPS
Vi har to Vipps-nummer for kollekt til vår menighet:

• 11567 (uten skattefradrag)
• 607906 (med skattefradrag, via Oslo Katolske Bispedømme)