ORDINÆRE MESSETIDER FOR ST JOHANNES DØPERENS KIRKE I SANDEFJORD


Alle lørdager
18.00 Messe – søndagens messe

Alle søndager
10:00 Messe (forskjellige språk, se nedenfor)
11.30 Høymesse (1. søndag i måneden: Barnemesse)
14.00 Messe på polsk

1. søndag i måneden
10.00 Messe på engelsk (prest fra Nigeria, alle velkomne)

2. søndag i måneden
10.00 Messe på engelsk (prest fra Filippinerne, alle velkomne)

3. søndag i måneden
10.00 Messe på vietnamesisk (alle velkomne)

4. søndag i måneden
10.00 Messe (norsk – språk kan variere – alle velkomne)

5. søndag i måneden
10.00 Messe (språk kan variere: norsk?, spansk? latin? – alle velkomne)

OM LITAUISK: Messetiden har ennå ikke stabilisert seg. I februar 2022 er det søndag den 13./2 – kl 08.30, i mars blir det ved et viktig besøk av kun. Putrimas fra Litauen 2. søndag og vi har ikke tiden klar ennå.

VIPPS

Vi har to Vipps-nummer for kollekt til vår menighet:
• 11567 (uten skattefradrag)
• 607906 (med skattefradrag, via Oslo Katolske Bispedømme)

Første kommunion og Ferming (konfirmasjon)

Første kommunion: Påmelding, spørsmål om undervisningen og andre henvendelser rettes til sogneprest p.Claes Tande, tlf 479 02 739 eller epost claes.tande@katolsk.no.

Det er vanligvis undervisning etter høymessene den første og tredje søndag hver måned. Litt annerledes etter jul og rundt påskeferien.

Første kommunion er vanligvis etter påske. Foreldrene er med på å bestemme når det passer best.

Dersom det er barn som trenger undervisning på et annet språk enn norsk, så meld ifra. Kanskje kan det ordnes.

Ferming (konfirmasjon): Påmelding, spørsmål om undervisningen og andre henvendelser rettes til sognepresten p.Claes Tande, tlf 479 02 739 eller epost claes.tande@katolsk.no.

Presten vil vite hvilke ukedager som passer best for de enkelte å ha undervisning på; deretter legges puslespillet med undervisningsdager.

Dato for konfirmasjon er vanligvis i slutten av mai eller begynnelsen av juni.

Rehabilitering av kirkerommet ferdig 3.desember – utbedring vannlekkasje i menighetssalen gjenstår

Siden vi overtok kirkebygningen etter metodistene i 2009 har det blitt utført mange større oppussings- og rehabiliterings-arbeider innvendig og utvendig. Den 3.desember 2021 ble innvendige oppussing av kirkerom og våpenhus ferdig. Kirkerommet hadde da vært stengt for bruk siden 23.august. 

Dermed er det foreløpig siste større arbeidet ferdig. Det er også gledelig at dette ble utført godt under budsjetterte kostnader på  ca kr 3,75 Mill inkl.mva.  Det gjenstår noe etterarbeid og endelig oppsummering av kostnader (bl.a. økte strømutgifter i oppussingsperioden). Men det ser ut til av vi kan komme nærmere ´´én million under budsjett.

Vi sparte vesentlige kostnader ved at murer og maler fant fram til enklere metoder for å fjerne gammel puss og maling.  Det ble også funnet enklere løsninger for gulvet og underlagsarbeidet der.  Videre ble droppet å skifte isolasjon i de flate himlingene på sidene i kirkerommet. Til gjengjeld ble det noe økte omfang av elektrisk arbeid med belysning og oppvarming.

Et skår i gleden nå er at vi 31.juli i fjor hadde en kraftig vannlekkasje i kjelleretasjen. Menighetssalen er p.t. (4.april 2022) fortsatt ikke tilgjengelig for bruk. Det må fortsatt tørkes opp mer før vannskadene på gulv og vegger kan utbedres.  

Når det gjelder videre vedlikehold av kirkebygningen så bør det snart gjøres en utvendig rengjøring av vegger/fasader. Det er nå snart 10 år siden utvendig rehabilitering/oppussing.  Rengjøring er sterkt anbefalt for å redusere forvitring.

Videre vil det bli behov for å gjøre noe med skiftertaket.  For 10 år siden ble det utsatt, for å holde kostnadene nede. På et tidspunkt blir det behov for å bytte undertak og lekter mm, og fornye / skifte ut en del skiferplater.

Innvendig oppussing av klokketårnet er også så langt blitt utsatt, vi vil nå hente inn anbud for å få det gjort.

Vårt arbeid med kirkebygningen har tidligere blitt satt pris på.  Foreningen Gamle Sandefjord – med formål å arbeide for bevaring av det gamle by-og bygningsmiljøet i Sandefjord – tildelte oss Bevaringsprisen for 2013 for den ytre rehabiliteringen. Se omtale under www.katolsk.no og oppslag i Sandefjord Blad.

Siden 2013 har det blitt  lagt helt ny drenering og vann/avløp utvendig og innvendig, kjelleretasjen er fullt rehabilitert med menighetssal, kjøkken, toaletter og undervisnings/møterom.  Det er gjort brannsikringstiltak, herunder brannvarsling direkte til brannvesenet.  Det er satt opp ny mur mot nabo i øst, og ny granittmur med smijernsgjerde ut mot gaten.

Arbeidene hittil har kostet ca 6,5 mill. Vi har i to omganger fått bidrag fra Bonifatiuswerk i Tyskland, tilsammen 1,2 mill.  Vi har brukt midler fra kirkebidrag og fra bispedømmet. Noe er blitt finansiert med banklån, som pr mai 2020 ble nedbetalt.

Alle økonomiske bidrag er svært velkomne, uansett størrelse, slik at behovet for å ta opp mer lån blir så lite som mulig.  Også små beløp monner!   Bidrag kan dere direkte til vår konto 1503.10.05369, eller gjennom ordningen for gaver til kirken med skattefradrag, som administreres av Oslo Katolske Bispedømme (OKB).

Penger kan også overføres med ett av følgende Vipps-nummer:

  • 11567 (uten skattefradrag)
  • 607906 (med skattefradrag, via Oslo Katolske Bispedømme, opplysning om betalingen knyttes da til ditt navn og fødselsnummer og deles med skattemyndighetene)