Allehelgensdag og allesjelers dag

fredag 1. november – Allehelgensdag – er det messe på polsk kl 18.00.

lørdag 2. november – Alle sjelers dag – er det messe på norsk kl 18.00. Navnelister for forbønner for våre avdøde bør ha tydelig skrift.

søndag 3. november kl 11.30 vil det også bli bønner for de avdøde. De som ikke kunne komme på lørdag kan bringe lister over avdøde. Husk at dette også er månedens barnemesse.

Søndag 3. november er det også messe på engelsk kl 10.00 og på polsk kl. 13.00.

Nye ordinære messetider i St. Johannes Døperen katolske kirke (fra september 2019)

Hver søndag (every Sunday, w każdą niedzielę)

11.30 Høymesse (norsk) – (1. søndag i måneden: Barnemesse)
13.00 Messe på polsk

dessuten…

1. søndag i måneden (1 Sunday of the Month)
10.00 Messe på engelsk
(Englishspeaking Africa, but all welcome)

2. søndag i måneden (2 Sunday of the Month)
18.00 Messe på engelsk
(The Philippines, but all welcome)

3. søndag i måneden
10.00 Messe på vietnamesisk

4. søndag i måneden
10.00 Messe på
litauisk

Første kommunion og Ferming (konfirmasjon)

Første kommunion: Påmelding, spørsmål om undervisningen og andre henvendelser rettes til sogneprest p.Claes Tande, tlf 479 02 739 eller epost claes.tande@katolsk.no.

Det er vanligvis undervisning etter høymessene den første og tredje søndag hver måned. Litt annerledes etter jul og rundt påskeferien.

Dato for første kommunion i 2020 er ikke fastsatt.  Blir vanligvis etter påske. Foreldrene er med på å bestemme når det passer best.

Dersom det er barn som trenger undervisning på et annet språk enn norsk, så meld ifra. Kanskje kan det ordnes.

Ferming (konfirmasjon): Påmelding, spørsmål om undervisningen og andre henvendelser rettes til sognepresten p.Claes Tande, tlf 479 02 739 eller epost claes.tande@katolsk.no.

Presten vil vite hvilke ukedager som passer best for de enkelte å ha undervisning på; deretter legges puslespillet med undervisningsdager.

Dato for konfirmasjon i 2020 er ikke fastsatt, blir vanligvis i slutten av mai eller begynnelsen av juni.

Foreløpig statistikk over registrerte katolikker etter fødeland, St Johannes Døperens menighet (Sandefjord) pr 31.12.2018

Fødeland – antall

Norge – 469
Polen – 672
Litauen – 608
Filippinene – 142
Vietnam – 60

Chile – 18
Spania – 16
Bosnia-Hercegovina – 15
Kroatia – 14
Eritrea -12
Irland (m/ Nord-Irland) – 12
Mexico – 12
Storbritannia – 12
USA – 12

Portugal – 9
Brasil – 9
Dominikanske rep. – 9

Irak – 8
Italia – 8
Tyskland – 8

India – 7
Ungarn – 7

Liberia – 6
Nederland – 6
Slovakia – 6
Sri Lanka – 6
Østerrike – 6

Colombia – 5

Fra andre land:

4 hver: Frankrike, Nigeria, Russland, Sør-Korea, Uganda (sum 20)

3 hver: Canada, Kosovo, Latvia, Tsjekkia, Venezuela (sum: 15)

Færre: Albania, Argentina, Belgia, Burundi, Costa Rica, Cuba, Danmark, Ecuador, Etiopia, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Island, Kamerun, Kapp Verde, Kenya, Kongo (D.R.), Kuwait, Malta, Panama, Peru, Romania, Saudi-Arabia, Sierra Leone, Singapore, Surinam, Sveits, Sverige, Tanzania, Trinidad&Tobago, Ukraina, Zambia, Tonga (Sum: 45)

SUM ALLE 71 LAND OG TERRITORIER – 2254

Menighetsrådet konstituert 30.august 2017

Sammensetningen av det nye menighetsrådet er som fremgår av posten nedenfor denne. Det nye rådet konstituerte seg 30. august. Ny leder/ordfører: Trine Bakken (telefon -982 08 380). Sekretær: Knut Barra (epost kbarra@broadpark.no, telefon 952 87 764). Menighetsrådets representanter til Pastoralrådet i Oslo Katolske Bispedømme er lederen Trine Bakken, og som vara Vivian Ugwu – telefon 943.84.480.

Menighetsråd valgt juli 2017

Etter valg fra 11. juni til 2. juli 2017 samt sogneprestens utnevnelse av ytterligere to medlemmer har vårt menighetsråd (St Johannes Døperen, Sandefjord) nå de følgende medlemmer, foruten sognepresten, f Claes Tande:

1. Krzysztof Szczepaniak, født 1974 i Krasnik, Polen (valgt)

2.Aldona Ramuté Hansen, født 1959 i Motiškiai (Tauragė), Litauen (valgt)

3. Knut Barra, født 1954 i Oslo, Norge (valgt)

4. Rozlyn Lajara Pettersen, født 1959 i Lipa City (Batangas), Filippinene (valgt)

5. Jonas Gudelis, født 1969 i Kaunas, Litauen (valgt)

6. Hans W. Hygen, født 1944 i Oslo, Norge (valgt)

7. Trine Bakken, født i 1963 i Sandefjord (valgt)

8. Phuoc van Hoang, født 1969 i Đà Lạt (Lâm Đồng), Vietnam (utnevnt av sognepresten)

9. Vivian Chinyere Ugwu, født 1980 i Enugu, Nigeria (utnevnt av sognepresten)

Sandefjord, 10. juli 2017

(Stemmene ble talt av Lilibeth G. Capiral sammen med sognepresten; 98 gyldige stemmer og 1 ugyldig.)